1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-01-11] Nu startar forskningsprogrammet Indigo
Nyhet | 2012-01-11

Nu startar forskningsprogrammet Indigo

Under de kommande fyra åren kommer forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Resources For the Future, Washington D.C. att fokusera på hur klimatpolitiska styrmedel bäst bör utformas på en internationell nivå.

Det är forskningsstiftelsen Mistra som investerar 25 miljoner kronor i programmet och IVL Svenska Miljöinstitutet står som programvärd. - Det är oerhört hedrande att vi fick förtroendet att fortsätta med den klimatpolitiska forskningen efter Clipore-programmet, säger programchef Peringe Grennfelt. Vi ser att detta är ett område som bara kommer att växa i betydelse, och behovet av välgrundad forskning är stort. Programmet är uppdelat i fyra djupt integrerade arbetspaket som alla på olika sätt kommer att belysa industrins roll i klimatarbetet. - Som program kommer vi att utgå från en så kallad "bottom-up approach", vilket innebär att vi kommer se på de möjligheter till styrmedel som finns utanför de klimatpolitiska förhandlingarna, framför allt industrins roll och dess möjlighet att medverka i åtgärds-arbetet. Vi hoppas att vi efter fyra år kan säga att programmet haft en reell betydelse för det internationella klimatarbetet, avslutar Grennfelt. Läs mer på programmets hemsida indigo.ivl.se För mer information, kontakta Peringe Grennfelt

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev