1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-09-15] IVL-forskare identifierar vägar till effektiv företagshälsovård
Nyhet | 2011-09-15

IVL-forskare identifierar vägar till effektiv företagshälsovård

Över två tredjedelar av alla anställda i Sverige har i dag tillgång till företagshälsovård. Men kopplingen mellan företagshälsovård och exempelvis sänkt sjukfrånvaro är inte alltid tydlig. IVL Svenska Miljöinstitutet har studerat vad som krävs för att företagshälsovården ska kunna uppnå goda resultat.

Företagshälsovården, fhv, ska enligt arbetsmiljölagen "särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa". Många har trots det främst kontakt med fhv i samband med hälsoundersökningar, som ofta har ett tydligare fokus på individen och en hälsosam livsstil, snarare än hälsofrämjande och säkra arbetsplatser. IVL har studerat samarbetet mellan fhv och femton företag som lyckats sänka sjukfrånvaron eller skapa arbetsplatser med god arbetsmiljö. Att företagen lyckats beror bland annat på att de har identifierat behovet av stöd från FHV och i dialog med fhv kommit fram till vilka insatser som behövts i företaget. Studien, som finansierats av AFA Försäkring, visar att tillit, förtroende och dialog mellan företag och fhv är särskilt viktigt. Även god struktur och systematik i företagens arbetsmiljöarbete är en bra grund för att anlita fhv för "rätt" insatser och på rätt sätt. Fhv:s förmåga att bidra till företagens verksamhetsmål, anpassa sig efter företagets behov och anpassa/utveckla sina tjänster i samråd med företaget framhålls som framgångsfaktor. Läs mer i IVL:s rapport: Vägar till framgångsrikt samarbete med företagshälsovård av Lisa Schmidt, John Sjöström och Ann-Beth Antonsson. Kontaktpersoner: Lisa Schmidt, John Sjöström, eller Ann-Beth Antonsson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev