1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-06-29] Tre års studier på miljögifter i Östersjön presenteras i höst
Nyhet | 2011-06-29

Tre års studier på miljögifter i Östersjön presenteras i höst

EU-projektet COHIBA, Control of hazardous substances in the Baltic Sea region, går in på slutspurten och i oktober presenterar IVL och de andra forskargrupperna bland annat resultaten från tre års studier på flöden av farliga ämnen till Östersjön.

Målet med COHIBA är att stödja genomförandet av handlingsplanen för Östersjön, Baltic Sea Action Plan (BSAP) med kunskap om farliga ämnen. Elva ämnen eller ämnesgrupper, har bedömts som särskilt angelägna att studera i Östersjön, bland annat bromerande flamskyddsmedel och alkylfenoler. Screening av de elva ämnesgrupperna har genomförts i avloppsvatten, dagvatten och lakvatten från deponier. Nu pågår rapportering och utvärdering av resultat och ett första utkast kommer att presenteras på COHIBA:s hemsida inom ett par veckor. — Våra preliminära resultat visar att vi hittar ämnen från nästan alla elva ämnesgrupper i dessa typer av prover, men i olika stor utsträckning, säger Hanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL ansvarar för uppskattning av belastning på Östersjön och identifiering av källor. Resultaten indikerar att själva användningen av dessa ämnen — genom rengöringsmedel, impregnering, kosmetika och slitage av bildäck med mera — är en likvärdig, om inte större, källa till utsläpp än industriella källor. COHIBA avslutas våren 2012. Den 11-12 oktober hålls slutseminarium i Helsingfors. 22 partners från åtta Östersjöländer är involverade. Projektet leds av Finlands miljöcentral, SYKE. www.cohiba-project.net För mer information kontakta Eva Brorström-Lundén

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev