1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-06-23] Spridning av avloppsvatten belyst i ny modell
Nyhet | 2011-06-23

Spridning av avloppsvatten belyst i ny modell

Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat en modell för simulering av spridning av avlopps- och kylvatten. Modellen som har döpts till MALMAK-modellen är anpassad för industrins behov och kräver bara en begränsad mängd information om strömningsförhållanden utanför fabriken.

Modellen har byggts upp successivt under flera år och den har använts i ett tjugotal tillståndsärenden, främst rörande industriavlopp inklusive kylvatten. — Vi har märkt att industrier och tillsynsmyndigheter ofta behöver just den översiktliga information om föroreningsbilden som vår modell ger. Exakt och detaljerad information som mer avancerade modeller ger kan också vara nödvändig, men det krävs stora resurser för att kunna tillämpa sådana modeller. Och även om man räknar exakt rätt under vissa förutsättningar så är verkligheten så komplex att osäkerheten vid generalisering ändå blir stor, säger en av modellens upphovsmän Mikael Malmaeus. Enligt Malmaeus kan modellen, ofta med en begränsad arbetsinsats, avgöra om ett utsläpp ger en betydande miljöpåverkan och om mer detaljerade utredningar behöver göras. För mer information kontakta Mikael Malmaeus

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev