1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-06-07] Mot en global standard för vattenfotavtryck
Nyhet | 2011-06-07

Mot en global standard för vattenfotavtryck

Med start på midsommardagen hålls det fjärde expertmötet på väg mot en global standard för vattenfotavtryck, Water footprint, i Oslo. Målet är att ta fram internationellt accepterade krav på Water footprint av produkter och tjänster, från vaggan till graven. — Det är väldigt positivt med ett stort engagemang i såväl västvärlden som i många utvecklingsländer, säger Elin Eriksson, enhetschef på IVL, som deltar på mötet.

När vi köper kläder, varor eller bor på hotell under semestern påverkar vi tillgängligheten och kvaliteten på vatten i länder som har brist på rent vatten. Water footprint, så kallat vattenfotavtryck, är ett sätt att försöka mäta — och minska — den påverkan vår konsumtion har på jordens samlade vattenresurser. IVL Svenska Miljöinstitutet jobbar tillsammans med industrin för att kvantifiera och bedöma olika produkters påverkan på tillgången till rent vatten, nedsmutsning och konsekvenser för ekosystem. IVL använder systemtänkandet som finns i livscykelanalyser, LCA, och kombinerar det med sitt expertkunnande på olika verksamheters påverkan, vattendirektivet och vilka åtgärder som är mest effektiva ur ekologisk och ekonomisk synpunkt. Målet med det expertmöte som hålls i juni i år är att ta fram internationellt accepterade krav och regler för vattenfotavtryck av framför allt produkter och tjänster. Eftersom olika aktörer driver olika frågor gäller det att utveckla en standard som är rättvisande och styr åt rätt håll, samtidigt som den ska bli användbar för företag som vill märka sina produkter. — Standarden ska ses som ett verktyg för gemensamma referensramar och begrepp, vilket på sikt underlättar samförstånd om prioritering av olika åtgärder, säger Elin Eriksson. För mer information kontakta Elin Eriksson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev