1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-01-28] IRCOW ska förbättra hanteringen av byggavfall
Nyhet | 2011-01-28

IRCOW ska förbättra hanteringen av byggavfall

Byggavfallet står för 25 procent av det totala europeiska sopberget. Mycket lite återvinns eller återanvänds. Nyligen startade EU-projektet IRCOW som syftar till att effektivisera avfall från bygg- och rivningsverksamhet. IVL leder två delprojekt.

— Avfall från bygg- och rivningsverksamhet är en av de största avfallsströmmarna i Europa, både till volym och vikt. Det är därför viktigt att ta hand om dessa avfallsströmmar på ett miljömässigt riktigt sätt, säger Anna Jarnehammar, som leder IVL:s delprojekt. IRCOW är ett treårigt forskningsprogram inom EU:s sjunde ramprogram. Konsortiet består av tolv partner från sju länder och totalbudgeten för projektet är nästan 5 miljoner euro, varav IVL:s del är cirka 700 000 euro.   Programmet ska utveckla tekniska lösningar för att nå en, i systemperspektiv, effektiv materialåtervinning eller till och med återanvändning av bygg- och rivningsavfall. Bland annat kommer man att ta fram nya modeller för att återanvända större mängder avfall, utveckla och införa nya återvinningstekniker med målet att förbättra avfallsströmmarna samt utveckla konstruktionsprodukter av återvunnet bygg- och rivningsavfall. I förlängningen vill man också lägga grunden för en europeisk policy med för maximal återvinning. IVL har ansvar för det arbetspaket som rör förbättrade processer för återanvändning, samt de livscykelanalyser som ska utvärdera metoderna som tas fram inom projektet. IVL kommer att samarbeta med PEAB och Ragn-Sells. IRCOW står för “Innovative strategies for high-grade material recovery from construction and demolition of waste". För ytterliga information, kontakta Anna Jarnehammar

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev