1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-02-03] Överraskande höga halter av kvicksilver i sediment och fisk i vattnen runt centrala Stockholm
Nyhet | 2010-02-03

Överraskande höga halter av kvicksilver i sediment och fisk i vattnen runt centrala Stockholm

I en nyligen avslutad studie har IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Stockholms universitet och Uppsala universitet undersökt förekomsten av kvicksilver i sediment och stationär fisk från Svealandskusten och östra Mälaren. Generellt var kvicksilverhalterna låga och på en nivå som kan anses naturlig för svenska vatten, men i områdena runt centrala Stockholm var de avsevärt förhöjda.

I flera fall överskred beräknade halter EU:s gränsvärden för saluföring av abborre (0,5 milligram per kilo) och gädda (1 milligram per kilo). Då kvicksilverflödet från Stockholm till den akvatiska miljön minskat avsevärt under senare år är en hypotes att historiska utsläpp lagrade i bottnarna är bidragande till situationen. För mer information, kontakta Magnus Karlsson, magnus.karlsson@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen