1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-07-10] Ny IVL-forskning ska ge bättre luft på kontor
Nyhet | 2009-07-10

Ny IVL-forskning ska ge bättre luft på kontor

AFA Försäkring har beviljat 2,4 miljoner kronor till ett forskningsprojekt på IVL som ska studera hur man kan förbättra kvaliteten på tilluften till kontor, särskilt i fastigheter med mekanisk ventilation.

Flera studier visar att det finns tydliga samband mellan hälsa och koncentrationen av partiklar i utomhusluften. Däremot är inneluftens betydelse för hälsan inte särskilt väl kartlagd, trots att hundratusentals människor rapporterar att de får besvär av luften i skolor, hemmen och på arbetsplatser. Besvär är mest frekventa i fastigheter med mekanisk ventilation jämfört med fastigheter med självdragsventilation. -Vi vet att inomhusluftens kvalitet påverkar hälsan. Redan när luft tas in i en byggnad via ventilationssystemet sker förändringar i tilluftens sammansättning som kan ha betydelse för hälsan. Vi vill undersöka orsakerna bakom detta och tänker därför göra mätningar av luftkvaliteten som sträcker sig över en lång tidsperiod. På så sätt kan vi se hur tilluften ändras över tiden och öven se hur underhåll påverkar kvaliteten, säger Pär Fjällström, arbetsmiljöforskare på IVL. Studien är begränsad till kontorslokaler med mekaniska från- och tilluftssystem. Ambitionen är att den ska leda till att föroreningarna i ventilationssystemen kan karaktäriseras och källorna identifieras. Därefter ska lämpliga åtgärder utarbetas för att minska problemen. För mer information kontakta  Pär Fjällström.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev