1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-07-02] IVL utreder spridning av PFAS vid storflygplatser
Nyhet | 2009-07-02

IVL utreder spridning av PFAS vid storflygplatser

PFAS (perfluorinerade alkylsulfonater) är en grupp ämnen som har ytterst problematiska egenskaper. De är mycket svårnedbrytbara, misstänkt cancerframkallande och de anrikas i näringskedjan. Nu ska IVL i ett femårigt forskningsprojekt utreda och klarlägga förekomsten, spridningen och riskerna med PFAS för människor och miljö, samt undersöka möjliga åtgärder för att minska riskerna med PFAS kring de två svenska storflygplatserna Arlanda och Landvetter.

såsom textilier, läderprodukter, köksutensilier, brandbekämpande medel, samt i förpackningsmaterial, i hydrauliska system och vid metallbearbetning. PFAS spridningsvägar ifrån produkter och konsumtionsvaror i samhället, till miljön är fortfarande föremål för forskning. Det är däremot välkänt att PFAS sprids via luft, vatten och sediment. Den vanligaste PFAS-analogen, PFOS, förbjöds i Sverige den 27 juni 2008. Dock finns några icke tidsbegränsade undantag för vissa applikationer inom fotolitografisk och fotografisk industri, förkromning samt i hydrauloljor inom flygindustrin. Brandsläckningsskum som innehåller PFOS och som fanns på marknaden före den 27 december 2006 får användas till och med den 27 juni 2011.I ett femårigt forskningsprojekt, som delfinansieras av LFV som driver flygplatserna i Sverige, ska en rad olika frågeställningar kring PFAS undersökas. Till exempel hur PFAS sprids i miljön och hur de påverkar de akvatiska-limniska organismerna i ett typiskt svenskt sjössystem. Likaså hur man kan relatera påvisade halter av PFAS i vatten, fisk och andra födoämnen, till riskerna för människa.  För mer information kontakta: Karin Nordström, 010-788 66 20

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev