1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-05-15] IVL öppnar ny webbplats inför Sveriges ordförandeskap
Nyhet | 2009-05-15

IVL öppnar ny webbplats inför Sveriges ordförandeskap

Den 1 juli 2009 tar Sverige över ordförandeskapet i EU. IVL Svenska Miljöinstitutet har god beredskap, och arbetar redan idag med, att på miljöområdet stötta den svenska regeringen under ordförandeskapet. På eu2009.ivl.se kommer vi att lägga ut nyheter, information om vad som händer under ordförandeskapet, var och hur IVL medverkar samt länkar till viktiga dokument, myndighetssidor och IVL:s EU-finansierade projekt.

De prioriterade områden som miljöminister Andreas Carlgren presenterade den 15 maj är klimatet, Östersjön, biologisk mångfald och eko-effektiv ekonomi. IVL har Sveriges bredaste miljökompetens och vi kan bistå med underlag till beslut, ad hoc forskning, utbildning och konsultation. Av de prioriterade områdena har IVL gedigen kompetens inom klimat- och Östersjöfrågor samt eko-effektiv ekonomi. Vår verksamhet är indelad i sex olika områden: Klimat och energi, Vatten, Luft- och transporter, Hållbart samhällsbyggande, Resurseffektiva produkter och avfall samt Hållbar produktion. Under ordförandeskapet kommer IVL att lyfta fram kompetensen inom de prioriterade områdena, bidra med goda exempel och ge expertråd till myndigheter såväl som näringsliv. Vi har även medarbetare som på heltid kommer att vara experter på myndigheterna under ordförandeskapet.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev