1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-05-14] Nytt projekt om återvinning av konstruktionsplast
Nyhet | 2009-05-14

Nytt projekt om återvinning av konstruktionsplast

IVL och KTH har fått medel från Formas för ett projekt om återvinning av konstruktionsplast från främst bilar och elektronik. Det övergripande målet med projektet är att sluta plastkretsloppet och öka användningen av återvunnen plast genom att arbeta med hela kedjan av intressenter, från konstruktörer till återvinnare och åter till konstruktörerna.

I såväl Sverige som i övriga Europa sker insamling av uttjänade fordon och elektronikprodukter. Lagar styr hur produkterna demonteras och sorteras så att exempelvis giftiga ämnen går till destruktion. Glas tas tillvara i viss utsträckning och går till nya produkter. Kvar på återvinningsanläggningarna finns plast i växande mängder. Denna så kallade konstruktionsplast har inte funnit någon väg in i återvinningsvärlden där den skulle kunna erbjudas till försäljning och så småningom återfinnas i nya produkter. Samtidigt har denna plastkategori mycket goda långtidsegenskaper eftersom den är relativt stabil mot nedbrytning och borde alltså ha mycket stora möjligheter att på nytt ingå som komponent i exempelvis nya elektronikprodukter eller nya bilar. Det nya projektet, som drivs inom ramen för IVL-KTH-samarbetet Centrum för hållbar utveckling, CHU, syftar till att sluta plastkretsloppet genom att identfiera hindren som gör att konstruktionsplasten stannar på återvinningsanläggningarna i stället för vara råvara i nya produkter. Genom att föreslå relevanta tester ska projektet kunna ge konstruktionsplasterna ett värde genom att de får en kvalitetsstämpel - en kvalitetsstämpel som gör att den återvunna varan ska kunna jämföras med nyråvara. Projektet kommer att arbeta enligt ett ekoeffektivitetsperspektiv så att en optimering av hela återvinningsprocessen ska kunna göras. I projektet deltar forskare från KTH och IVL liksom en rad industripartner som företräder bland annat fordonsindustrin, plastindustrin och återvinningsbranschen. För mer information: Åsa Stenmarck

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev