1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-05-30] IVL och NTM ska bli ledande leverantör av emissionsdata från transporter
Nyhet | 2008-05-30

IVL och NTM ska bli ledande leverantör av emissionsdata från transporter

NTM ska fortsätta att utvecklas till att bli den internationellt ledande leverantören av data och verktyg för beräkning av transporters energianvändning och emissioner. Det är målet när IVL Svenska Miljöinstitutet och Nätverket för Transporter och Miljön, NTM, knyter ett närmare samarbete och bygger en gemensam organisation för att utveckla metoden och databasen.

Nätverket för Transporter och Miljön, NTM som bildades 1993 är en ideell organisation med medlemmar från hela transportsektorn samt stora och små transportköpare. Organisationens syfte är att genom medverkan av samtliga trafikslag etablera metoder och trovärdiga data för transporter och miljö. Efter 15 år av till stor del ideellt utvecklingsarbete sökte NTM en lämplig aktör som skulle kunna administrera och vidareutveckla verktyget. Valet föll på IVL som med sin oberoende ställning åtnjuter såväl myndigheters som näringslivets förtroende och då inte minst från samtliga transportslag. - Tillsammans med IVL kommer vi att få de muskler som behövs för att bli den internationellt ledande leverantören av metoder och data för transporters energianvändning och emissioner, vilket gagnar såväl köpare som säljare av transporter, säger Magnus Swahn som är en av initiativtagarna till NTM. Från IVL:s sida betonar Peringe Grennfelt, forskningsdirektör, att NTM passar mycket väl in IVL:s sätt att arbeta och att IVL har de resurser som behövs för att kvalitetssäkra NTM:s data, metoder och verktyg, och ge dessa en långsiktig hemvist. - Vi vill dra nytta av och bygga vidare på NTM:s samarbete med transportsektorns olika aktörer, säger Peringe Grennfelt och tillägger att det kommer att bli allt viktigare för företag och organisationer att inkludera miljö- och klimatpåverkan från transporter i sin verksamhet och detta kommer att ställa krav på korrekta och kvalitetssäkrade data. Inte minst gäller det att på ett korrekt sätt få in underlag från nya transportlösningar, som hybriddrift, biodrivmedel och effektivare fordon och logistiksystem. För mer information: Magnus Swahn, tel 070-643 19 65 Peringe Grennfelt, tel: 010-788 67 84

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev