1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-01-30] Sukralos sprids till miljön
Nyhet | 2008-01-30

Sukralos sprids till miljön

Sukralos är ett syntetiskt sötningsmedel och som används som tillsats i livsmedel. Nu visar preliminära undersökningar som IVL och norska NILU har gjort att i princip all sukralos som kommer till reningsverken också når ut i miljön.

IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort mätningar av prover på utgående vatten från 25 olika reningsverk från hela landet. Samtliga prover visade sig innehålla sötningsmedlet sukralos — ett ämne som Livsmedelsverket godkände för användning i Sverige 2005. Livsmedelsverket har enbart bedömt eventuella hälsoeffekter av ämnet. Uppskattningsvis släpps mellan sex och sju ton sukralos ut varje år via reningsverken. Halterna som passerar reningsverken ligger under gränsen för vad som är akut giftigt för vattenlevande organismer, men eftersom föreningen bryts ned långsamt kan man befara att halterna kommer att öka över tid. Det kommer dock att krävas separata forskningsprojekt för att svara på frågan om hur sukralos påverkar ekosystemet under en längre tid. Sukralos framställs från socker, men är cirka 600 gånger sötare än vanligt socker. Det tillverkas genom att sackaros förändras kemiskt (kloreras) för att göra molekylen stabil. Sukralos är godkänd som livsmedelstillsats och har E-nummer E 955. Sukralos är stabilt och den största delen (85 procent) går igenom mag-tarmkanalen utan att tas upp. Själva sukralosmolekylen är inte toxisk i de halter som används som tillsats i livsmedel. Men ute i miljön går nedbrytningen av föreningen mycket långsamt. IVL fortsätter att analysera fler prover och de analyserna avslutas under våren 2008. För mer information kontakta: Eva Brorström-Lundén på telefon 010-7886780 Britta Hedlund, ansvarig på Naturvårdsverket på telefon 08-698 12 08

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev