1. Startsida
  2. Press
  3. [2007-11-14] Lungnande medel sprids via reningsverken
Nyhet | 2007-11-14

Lungnande medel sprids via reningsverken

En undersökning som IVL har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket visar att lugnande och ångestdämpande läkemedel läcker ut i miljön via reningsverken. Det är oklart om det har några effekter i miljön, men bara det faktum att ämnen hittas i vatten och sediment är en varningssignal.

IVL har analyserat 128 prover som samlats in av länsstyrelserna i sjöar, vattendrag och havsmiljö i närheten av reningsverk. Analyserna gjordes inom ramen för Naturvårdsverkets miljöövervakning. Ett antal olika psykofarmaka har påvisats i dessa prover, det vill säga läkemedel med effekter på hjärnan och nervsystemet och som fungerar lugnande och ångestdämpande. Läkemedlen återfanns i slammet och i utgående vatten från reningsverken, i sjöar, vattendrag och kustområden och i sediment. Oxazepam och citalopram hittades oftast Oxazepam är ett lugnande medel (bensodazepin-preparat). Det hittades i halter mellan 79 och 1200 ng/liter i utgående vatten från reningsverk (1 ng = 1 miljarddels gram). De förhöjda halterna beror troligen inte bara på utsläpp av oxazepam via reningsverk utan även på att andra benzodiazepiner kan omvandlas i kroppen och utsöndras som oxazepam. Oxazepam återfanns även i ytvattenprover i halter mellan 9 och 24 ng/liter. Citalopram är ett ångestdämpande medel (serotoninupptagshämmare). Det hittades lika ofta, men i lägre halter - från mindre än 0,3 till 120 ng/l i utgående vatten från reningsverk. Citalopram hittades i alla slamprover. Även andra liknande ämnen återfanns men inte alls lika frekvent. För mer information kontakta: Christian Baresel, IVL

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev