1. Startsida
  2. Verksamhetsområden
  3. Detta kan vi erbjuda
rör, blåa, detaljbild

Detta kan vi erbjuda

Ett samarbete med oss på SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre, kan ske i varierande omfattning och form. Här finns en kort beskrivning av vad vi kan erbjuda företag, forskningsgrupper och andra som är verksamma inom vatten- och miljöteknik.

Förutom att genom samarbete på SWIC stödja utvecklingen och demonstration av framtidens vatten- och miljöteknik finns det flera andra sätt till utveckling och marknadsföring av kunskap och teknik med hjälp av anläggningen:

Samarbete

IVL Svenska Miljöinstitutet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har en lång och stark tradition inom utveckling och genomförande av projekt inom vattenrening och miljöteknik. Båda är även med i flera nationella och internationella nätverk samt är väl etablerade på nya marknader som Indien och Kina. Via IVL finns även möjlighet att få en finansiering med statliga medel eller EU-medel av satsningar som är av stort intresse för näringslivet och har generell relevans för samhället. Även vårt samarbete med Svenskt Vatten, som företräder VA-verk och VA-bolag i Sverige, kan vara en viktig för implementering av gemensamma projekt.

Forskning

IVL och KTH är ledande forskningsaktörer som bedriver grund- och tillämpad forskning i samarbete med aktörer i Europa och resten av världen. Vi gör vetenskap till verklighet, bland annat genom pilottester. Genom IVL:s och KTH:s erfarenheter kan våra samarbetspartners dra nytta av internationell finansiering och forskning samt samfinansierade forskning som stöds av staten.

Produktutveckling

Vi erbjuder fantastiska förutsättningar för utveckling av nya produkter från idé till verklighet. Detta inkluderar även grund- och tillämpad forskning på olika nivåer.

Tester

Anläggningens uppbyggnad är mycket lämpad för tester av ny teknik och innovativa lösningar inom vattenrening och miljöteknik. Den är uppbyggd på ett sätt som möjliggör en flexibel styrning och interaktion med de olika vattenrenings- och slamhanteringsprocesser. Vi erbjuder möjligheten att hyra yta hos oss för att genomföra egna tester med stöd av vår komptetenta personal.

Demonstration

Ett av syftena med SWIC är att demonstrera framtidens vattenrenings- och miljöteknik. För våra samarbetspartners innebär detta att anläggningen säkerställer en optimal uppvisning av projekt, ny teknik, processer med mera för en bred publik, framför allt driftpersonal och ansvariga politiker och tjänstemän inom vattenrening och miljöteknik, både från Sverige och andra länder.

Visningar

SWIC erbjuder visningar främst för experter och ansvariga inom vattenrenings- och miljöteknikområdet. Intresset är stort från både nationellt och internationellt håll och vi tar emot flera hundra besökare varje år. Även investerare, företag, tjänstemän och politiker finns bland besökarna.

Utbildning

SWIC är med och förstärker kompetensen inom VA-området. Vi erbjuder utbildning för studenter (examensarbete, praktik) och för yrkesverksamma i VA-branschen.

Rund figur som beskriver verksamhetsområden hos Sjöstadsverket Water Innovatin Centre. De fyra viktigaste är Resurseffektiv vatten rening, Energi och klimat, Kompletterande vattenrening samt Avloppsvattensystem