1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Skog
  5. CatchCaN – Kol- och kväveomsättning i skogsmark
Sun shining down on green forest

CatchCaN – Kol- och kväveomsättning i skogsmark

CatchCaN är ett forskningsprojekt som rör kol- och kväveomsättning i skogsmark. Inom projektet samarbetar IVL Svenska Miljöinstitutet med forskare från Tjeckien och Norge för att undersöka effekter av skogsbruk, klimatförändringar, luftföroreningar och andra störningar på kol- och kvävecykler i skog, mark och vatten

Marken spelar en nyckelroll för skogens tillväxt och vattenkvalitet i avrinningen samt i motverkan av utsläpp av växthusgaser genom inlagring av kol. Kolinlagring i skogens ekosystem är kopplad till kvävedeposition och kväveomsättning, särskilt för kvävebegränsade system som är vanliga i tempererade och boreala områden.

Projektet innefattar utveckling av biogeokemiska modeller som kommer att kalibreras och testas på dataserier från övervakningsområden i skog i Tjeckien, Norge och Sverige.

IVL bidrar genom det svenska NITREX-försöket i Gårdsjön, ett 30-årigt kvävegödslingsexperiment som fortfarande är aktivt. Data från experimentet kommer att ligga till grund för parametrisering och tester av modellerna för C- och N-dynamiken.

Projektfakta

  • Finansiär: TACR, Technology Agency of the Czech Republic
  • Projektbudget: 1,5 M€
  • Samarbetspartners: Czech Geological Survey (CGS), Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, Institute of Hydrobiology (BC-IHB), Norwegian Institute for Water Research (NIVA)
  • Period: 2021 - 2024