1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Miljödata
  5. Kontrafaktisk analys av styrmedelseffekter på luftföroreningar
Stockholm skyline in the winter

Kontrafaktisk analys av styrmedelseffekter på luftföroreningar sedan 1990

I syfte att beräkna de svenska energi- och klimatpolitiska styrmedlens inverkan på utsläppen av CO2 har företaget Profu utfört en serie modellberäkningar. IVL har i projektet beräknat utsläpp och varit projektledande part genom SMED, Svenska Miljöemissionsdata.

På uppdrag av Naturvårdsverket och Energimyndigheten har Profu utfört en serie modellberäkningar i syfte att beräkna vilken inverkan de svenska energi- och klimatpolitiska styrmedlen har haft på utsläppen av CO2 från det svenska stationära energisystemet sedan 1990. I Profus uppdrag ingick såväl en historisk tillbakablick som en utblick mot 2050. Uppdraget var kopplat till Sveriges kommande nationella rapportering (”National Communications”), den åttonde i ordningen, inom ramarna för FN:s klimatkonvention.

SMED har i detta projekt beräknat utsläpp av NOX, SO2, PM10, PM2.5, och BC. Beräkningarna är baserade på Profus beräknade energiscenarier och syftar till att visa hur styrmedel och åtgärder som har införts sedan 1990 har påverkat historiska utsläpp av luftföroreningar och antas påverka utsläpp fram till 2050. IVL har varit projektledande part och utfört merparten av arbetet inom projektet.

Projektfakta

  • Projektnamn: Kontrafaktisk analys av styrmedels effekt på utsläpp av luftföroreningar enligt Profus energiscenarier
  • Budget: 124 000 SEK
  • Finansiärer: Naturvårdsverket
  • Samarbetspartners: SMED
  • Period: 2021 - 2021