1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Klimat
 5. Vägledning för klimatanpassning i Allmännyttan
Översvämmat flerbostadshus

Vägledning för klimatanpassning i Allmännyttan

Bostadsbolag behöver kunskap och metoder för att kunna anpassa bostadsbeståndet till klimatförändringarna. Hur kan allmännyttans bostadsbolag arbeta med klimatanpassning på ett systematiskt sätt, med multifunktionella och naturbaserade lösningar? Det är utmaningen för detta pågående projekt.

Ett förändrat klimat leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden.

Höjda temperaturer och större nederbördsmängder ökar utmaningarna för de allmännyttiga bostadsföretagen. Blir det risk för översvämningar, eller är värmen i lägenheterna alltför påfrestande heta sommardagar?

IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta och fem allmännyttiga bostadsföretag tar i ett pågående utvecklingsprojekt fram en vägledning för hur bostadsföretag kan arbeta systematiskt med klimatanpassning.

Utveckla metoder

Trots att det finns gott om information kring klimatförändringar, klimatrisker och klimatanpassningsåtgärder blir informationen ibland svår för bostadsbolag att anpassa till åtgärder i den egna verksamheten. Rapporter och studier som är avsedda för statlig, regional och kommunal planering måste kunna översättas till insatser i det egna fastighetsbeståndet.

Detta projekt syftar dels till att göra befintlig information tillgänglig för Allmännyttans bostadsföretag, dels till att utveckla nya metoder som direkt kan bidra till förbättrad klimatanpassning i bostadsbolagens fastighetsbestånd. Ofta räcker det inte med punktinsatser och åtgärder för enskilda fastigheter, det krävs ett systematiskt förhållningssätt. Att motverka översvämningar kräver, till exempel, ofta ett systemperspektiv som ser till hela avrinningsområdet och angriper orsaker snarare än symtom.

Samverkan viktig

Multifunktionella och naturbaserade lösningar är viktiga för ett systematiskt klimatanpassningsarbete genom att de skyddar, utvecklar eller skapar ekosystem samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande främjas.

Vägledningen som tas fram inom projektet kommer att bidra till samverkan mellan fler berörda aktörer. Den kommer att innehålla tre huvudmoment:

 1. Kartläggning av klimatrelaterade risker i byggnadsbeståndet där medverkande bostadsföretag bidrar.
 2. Identifiering av sociala och ekologiska förutsättningar för att vidta åtgärder.
 3. Att identifiera och prioritera åtgärder.

De medverkande bostadsbolagen kommer att genomföra anpassade analyser och testa att följa vägledningen med stöd av IVL och Sveriges Allmännytta.

Aktuellt

26 april håller projektet slutwebbinarium. Då presenteras också Vägledning för klimatanpassning av bostadsföretag och övriga projektresultat. Läs mer om vägledningen: Vägledning hjälper bostadsföretag med klimatanpassning.

Projektfakta

 • Projektnamn: Vägledning för klimatanpassning i Allmännyttan
 • Budget: 1,1 miljoner SEK
 • Finansiärer: SIVL (Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning) samt deltagande parter.
 • Samarbetspartners: Sveriges Allmännytta, MKB Fastighets AB, Bostads AB Mimer, Bostads AB Vätterhem, Östersundshem AB, Nykvarnsbostäder, AB (NYBO).
 • Period: 2022 - 2024