1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Informationscentrum för hållbart byggande
En orange fasad på ett hus

Informationscentrum för hållbart byggande

Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, är ett uppdrag från Boverket på regeringens initiativ. ICHB ska främja ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

På plattformen hittar man forskning, resultat och erfarenheter som ska kunna användas för att själv fatta hållbara beslut. Webbsajten har ett bibliotek med sökbar databas. I databasen finns dokument i form av vetenskapliga rapporter, studier och andra publikationer. All data har en kvalitetsklass, beroende på hur säkra de bedöms vara.

Projektet drivs av Svensk Byggtjänst i samarbete Sustainable Innovation, Rise, Energikontoren Sverige, Nationellt Renoveringscentrum och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet har skapat ett sajt, med kostnadsfri information om hållbart byggande för att hjälpa fastighetsägare och entreprenörer att bygga och renovera hållbart. Fokus ligger på energieffektivisering, materialval och livscykelperspektiv.

IVL Svenska Miljöinstitutet är en av de organisationer som tar fram information till plattformen, bland annat genom ett antal miniguider. Här kan du ladda ner guiden för hur man som bostadsrättsförening utformar och använder en underhållsplan:

Projektfakta

  • ICHB
  • Samarbetspartners: Svensk Byggtjänst, Sustainable Innovation, Rise, Energikontoren Sverige, Nationellt Renoveringscentrum, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Period: 2018 - 2019