1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Storskalig anläggning för automatiserad textilsortering
Massa kläder i en hög

Storskalig anläggning för automatiserad textilsortering

SIPTex tar nu nästa steg och har etablerat världens första automatiserade textilsorteringsanläggning i industriell skala, som invigdes i Malmö 2020.

Textilsektorn är en av de sektorer som globalt sett har högst miljöpåverkan. Automatiserad sortering av textilier är en av nycklarna för att skapa effektiva textilflöden och ett cirkulärt kretslopp.

Potentialen för att öka textilåtervinningen i Sverige är stor. I dag återvinns bara runt fem procent av de nästan 140 000 ton nya textilier som sätts på den svenska marknaden varje år. Målet är att succesivt öka sorteringskapaciteten i den nya anläggningen till 16 000 ton per år.

Projektet har i tidigare steg visat att automatiserad textilsortering har potential att ge både hög utsorteringsgrad och en hög renhet i de utsorterade textilfraktionerna. Tekniken som används bygger på optiska sensorer för att sortera textilier utifrån olika fiberinnehåll. Tekniken har testats och optimerats utifrån potentiella kunders behov i en pilotanläggning under ett års tid. Resultaten och kunskapen tar man nu med sig när projektet ska skalas upp. Läs mer om de tidigare projektstegen.

I projektet deltar stora svenska textil-, mode- och möbelföretag, kommuner, välgörenhetsorganisationer, forskningsinstitut och myndigheter. Anläggningen kommer att drivas av Sysav, som också investerar i projektet.

Projektfakta

  • SIPTex, Svensk Innovationsplattform för Textilsortering
  • Budget: 55 miljoner SEK, varav Vinnova står för 22 miljoner
  • Finansiär: Vinnova (ett steg tre-projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation), samt projektpartners
  • Samarbetspartners: SIPTex leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med ett brett konsortium bestående av forskningsinstitut, myndigheter och aktörer från olika delar av värdekedjan för textil; Berendsen, Boer Group, Eco TLC, Gina Tricot, HM, Human Bridge, Ica, Ikea, Kappahl, Kemikalieinspektionen, Kretslopp och vatten, Malmö Stad, Myrorna, Naturvårdsverket, Re:newcell, Röda korset, Stadium, Stockholm vatten och avfall, Sysav och VTT.
  • Period: 2019 - 2022