1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Cirkulära flöden
 5. Kunskapsunderlag för ökad källsortering av plastförpackningar
Matavfall

Kunskapsunderlag för ökad källsortering av plastförpackningar

Sverige når inte målet om att återvinna 30 procent av alla plastförpackningar. Istället för att källsorteras hamnar majoriteten av våra uttjänta plastförpackningar i restavfallet som idag går till energiutvinning. Problemet ligger alltså främst i att göra plastförpackningarna tillgängliga för materialåtervinning genom ökad insamling.

I samhället finns konsumenter som ser källsortering som ett nödvändigt ont medan det för andra är en självklarhet. Mittemellan dessa ytterligheter finns troligtvis människor som källsorterar en viss typ av plastförpackningar, medan de av okänd anledning inte kan motivera sig att källsortera en annan typ av plastförpackningar.

En förutsättning för en ökad materialåtervinning av plastförpackningar är att förstå konsumenternas motivation och incitament för sina ageranden, vad de efterfrågar för att källsortera mer plastförpackningar samt hur de tänker och tycker kring källsortering av plastförpackningar.

Målet med projektet Plastkretsen är därför att ta fram kunskap om:

 • Hushållens uppfattning och åsikter om källsortering av plastförpackningar
 • Möjligheter, motivatorer och hinder för en ökad källsortering av plastförpackningar
 • Varför privatpersoner (hushåll) väljer samt inte väljer att källsortera plastförpackningar.
 • Vilken typ av plastförpackningar som privatpersoner är bättre respektive sämre på att källsortera, samt möjliga orsaker till agerandet

Kunskapen ska leda till ökad förståelse för vad som skulle motivera privatpersoner att i högre utsträckning källsortera plastförpackningar. Studiens sammantagna resultat avses ge relevanta aktörer kunskap om vad konsumenter behöver i form av exempelvis ytterligare information, kunskap och tekniska förutsättningar för att i högre utsträckning vara motiverade att källsortera plastförpackningar.

Projektfakta

 • Plastkretsen
 • Samarbetspartners: Plastkretsen AB:s Stiftelse för Forskning
 • Period: 2014 - 2015

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-09-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen