En sten och en EU-logga

Internationellt projekt engagerar skolor för att minska elavfallet och cirkulera jordartsmetaller

IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i det internationella projektet E-Mining@schools som pågår under 2018 till slutet av 2019. Projektet är en pedagogisk satsning som syftar till att engagera och öka skolelevers medvetenhet om miljöfrågor som rör elektronikavfall och återvinning av sällsynta jordartsmetaller.

De deltagande klasserna fick träffa miljöforskare och besöka anläggningar och laboratorier som arbetar med elektronikåtervinning. Eleverna fick också, med hjälp av våra experter, organisera en lokal avfallinsamling som en del i en internationell tävling. Tävlingen pågick i realtid genom en webbplattform som samlar information från alla lag runt om i Europa.

De pedagogiska aktiviteter som skolan kan ta del av innefattar att:

  • skapa och driva kampanjer för att engagera skolor i att öka återvinningen
  • ta del av pedagogiskt material av hög kvalitet, föreläsningar samt en social webbaserad utbildningsplattform

  Webbaserad utbildningsplattform

  Eleverna har fått möjlighet att delta i en webbaserad utbildningsplattform för socialt engagemang där de kan dela sina erfarenheter inom projektet.

  Frivillig innovationstävling

  Hur kan vi öka insamlingen av elektronikavfall? De elever som var intresserade fick möjlighet att delta i en frivillig tävling mellan skolor (såväl nationell som internationell). En skola i Lund och Lunds renhållningsverk hjälpte till med insamlingen.

  Projektfakta

  • E-mining@school
  • Budget: 600,000 EUR
  • Finansiär: European EIT RawMaterials Knowledge & Innovation Community (KIC)
  • Samarbetspartners: ACS Recycling electronics de Catalunya, Circularise, General Council of the Catalan, Chambers of Commerce, Fondazione Bruno Kessler, Hub Innovazione Trentino S.c.a.r.l. (HIT), Consiglio, Nazionale delle Ricerche (CNR), Relight S.R.L., EIT Raw Materials GmbH, University of Limerick, Università degli Studi di Trento
  • Period: 2018 - 2019