Ett fartyg på vatten

Innemiljö på fartyg

Miljön ombord på fartyg är viktig huvudsakligen för besättningens hälsa, arbetseffektivitet och välbefinnande. Inomhusluftskvalitet och termisk komfort är viktiga delar av innemiljön som inte har studerats så mycket på fartyg.

Målet med det här projektet är att bedöma risker i samband med yrkesmässig exponering för kemiska substanser och partiklar för personer som arbetar ombord på svenska fartyg, utveckla övervakningsmetodik för innemiljön på fartyg samt rekommendera åtgärder för god innemiljö som kan användas både på befintliga fartyg och som underlag vid byggande av nya fartyg.

Bedömning av innemiljö består av byggnadsteknisk inspektion, mätningar av inneklimat-parametrar, kemiska föroreningar i inomhusluft och i inkommande uteluft, koncentration och kemiska sammansättning av aerosolpartiklar samt mikrobiellt status av fartygets innemiljö.

Projektet kommer att genomföras i följande delar: detaljerad undersökning av innemiljö på ett fartyg under vinter och sommar, framtagning av ett kontrollkit för undersökningar av innemiljö på fartyg och dess tillämpning på ett antal fartyg, utveckling av råd och rekommendationer om åtgärder för förbättring av innemiljö/arbetsmiljö på befintliga fartyg och anpassning av råden för byggandet av nya fartyg för att säkerställa god innemiljö och arbetsmiljö.

Resultat från projektet kommer att vara till stor nytta för sjöfarten och kommer att kunna tillämpas på alla typer av fartyg. Representanter för sjöfartsnäringen har uttryckt intresse för projektförslaget.

Projektfakta

  • God innemiljö på svenska fartyg
  • Budget: 4.4 MSEK, varav 2.8 MSEK från AFA Försäkring
  • Samarbetspartners: AFA Försäkring.
  • Period: 2012 - 2015

Prenumerera på våra nyhetsbrev