1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Arbetsmiljö
  5. Hinder och möjligheter för fungerande arbetsmiljöarbete för entreprenörer
grävskopa som gräver i sand

Hinder och möjligheter för fungerande arbetsmiljöarbete för entreprenörer

Det svenska arbetslivet har förändrats och omstrukturerats de senaste decennierna. Företag vill fokusera på sin kärnverksamet och köpa in andra tjänster vid behov, vilket innebär att det måste finnas ett fungerande arbetsmiljöarbete för entreprenörer.

Inom gruvnäringen räknar men med att entreprenörer står för cirka 40 procent av produktionstiden, vilket innebär att nästan hälften är entreprenörer. Detta projekt har som mål att effektivisera arbetsmiljöarbetet när entreprenörer arbetar med drift och underhåll inom tillverkningsindustri och gruvor, så att arbetsskador kan förebyggas effektivt. Syftet är att identifiera hinder för ett fungerande arbetsmiljöarbete och utveckla metoder som övervinner identifierade hinder.

Resultaten från projektet ska kunna användas av både uppdragsgivare och entreprenörer och ska bidra till ett effektivare arbete med sådana arbetsmiljöfrågor som kräver samordning. Det har avgränsats till att undersöka entreprenörsföretag som är verksamma inom tillverkningsindustri och gruvor.

En utgångspunkt för detta projekt är att ett fungerande arbetsmiljöarbete för entreprenörer behöver bygga på ett väl fungerande samarbete och samordning mellan entreprenören och uppdragsgivaren samt andra entreprenörer på arbetsplatsen.

Projektfakta

  • Hinder och möjligheter för fungerande arbetsmiljöarbete för entreprenörer
  • Budget: 2,9 MSEK
  • Finansiär: AFA Försäkring
  • Period: 2016 - 2019

Prenumerera på våra nyhetsbrev