Att styra mot minskad bilparkering - om plan- och bygglagen, p-tal och mobilitetsåtgärder

Detta är ett kunskapsunderlag i forskningsprojektet ”Kompark” som finansieras av Energimyndigheten. Projektet rör potentialer och barriärer för olika parkeringsstyrmedel i större städer. Denna delrapport belyser rättsliga förutsättningar i plan – och bygglagen (PBL), och diskuterar aktörers syn på lagens hinder och möjligheter.

Prenumerera på våra nyhetsbrev