17 december

Slutseminarium för innovationstävling om utemiljöer

Kan rondellen bli en biologisk hotspot för insekter, parken ha skyfallsdammar och lekplatsen pedagogiska fjärilsängar? Det vill säga, kan vi låta våra grönytor och utemiljöer fylla fler funktioner än bara de vi tänker på först? Välkommen till en inspirerande eftermiddag med eminenta talare och tävlingsvinnarna från höstens stora innovationstävling!

En trädgårdsbänk omgiven av grönska, utanför ett bostadshus.