13 april

Rekyleffekters påverkan på styrmedel

Välkommen till ett webbinarium där vi diskuterar hur praktiskt användbara strategier kan se ut för att undvika rekyleffekter vid utformning av styrmedel med fokus på transportsektorn. Syftet i detta projekt är att tillföra ny kunskap om rekyleffekter i samband med miljöstyrning och innovationer. Vi kommer att rikta in oss på transportsektorn och även analysera genusaspekter av alternativa transportmedel och resvanor.

parked cars
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5bcd43b91781d2f501ca70/road-cars-transport.jpg