IVL:s internationella miljöarbete

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar internationellt för att nå visionen om ett hållbart samhälle. Vi delar med oss av våra erfarenheter till andra länder, men kan också bidra till en hållbar export genom att sälja hållbara lösningar.

  1. Startsida
  2. Om oss
  3. Internationellt arbete

Våra kunder utomlands är samma som i Sverige: forskningsinstitut och universitet, myndigheter, kommuner, statliga och privata företag. Men även svenska företag som vi kan hjälpa att klara lokala krav på fabriker och produkter.

Trots att 2020 var ett år med stängda gränser, reserestriktioner och minskad rörlighet var IVL:s internationella verksamhet fortsatt stark. Den stora merparten av våra uppdrag och projekt genomförs med parter från andra länder, det är helt avgörande för att komma framåt i stora miljö- och klimatfrågor. Kartan visar ett axplock av våra internationella projekt under 2020.

Karta över vart IVL är verksamma

IVL I KINA

Sedan starten 1986 har vi gått från en biståndsberoende verksamhet till att delta i stora forskningsprojekt som får kinesisk finansiering. Våra lokalkontor i Beijing och Wuhan har hjälpt miljöteknikföretag med ett 70-tal fullskaleinstallationer. Nu samarbetar vi med svenska företag som Scania för att öka intresset för biogasproduktion och biogasbussar.

Vårt arbete påverkar världens viktigaste land att klara klimatmålen. Och vi hjälper lokala aktörer att skapa bättre miljö, avfallshantering, vattenresurser, transporter och miljödeklarerade produkter.

IVL I INDIEN

IVL har ett kontor i Mumbai med både svensk och indisk personal. Att få fungerande avloppsvattenrening på plats kommer att bidra till bättre hälsa och levnadsstandard för många människor i Mumbai och vi är glada att vi är en del i det arbetet. En viktig inriktning för IVL:s utvecklingsarbete handlar om återanvändning av renat avloppsvatten. IVL har tidigare visat att det med rätt teknik kan återvinnas både kostnadseffektivt och så att det blir så rent att det kan återföras till grundvattnet eller återanvändas inom jordbruk och industri. Det handlar om att se avloppsvattnet som en resurs. Med rätt teknik kan reningsanläggningarna, förutom att ge rent återanvändningsbart vatten, även generera biogas och näringsämnen som kan återföras till naturen.

Rent vatten i fokus när IVL öppnade kontor i Indien

I länder som Indien, som håller på att tömma sina grundvattenreserver, finns det ett stort behov av att ta fram helhetslösningar för att återanvända avloppsvatten och ta vara på de resurser som det innehåller. Den indiska ekonomin har utvecklats i snabb takt under 2000-talet. Samtidigt är landet en av världens största förorenare med stora behov inom miljöområdet. Mumbai med över 18 miljoner invånare saknar, precis som många andra städer i Indien, fortfarande fungerande avloppsvattenrening. Vi är på plats i Indien och bidrar med vår kunskap inom vattenrening.

Utsläppen av avloppsvatten är ett stort problem i Indien. Man räknar med att så mycket som 90 procent av allt avloppsvatten släpps ut utan någon behandling. Det har lett till att en stor del av Indiens ytvatten är förorenat och även grundvattnet på sina håll. Ett annat stort problem är just tillgången till vatten. Indien är ett av världens största och folkrikaste länder men landet har bara 4 procent av världens vattenresurser. Med klimatförändringar, urbanisering och snabb industrialisering väntas vattenbristen också bli värre i framtiden. För att hantera vattenbristen har den indiska regeringen tagit initiativ till ett antal större satsningar, bland annat inom "Swach Bharat" eller Clean India och de har anlitat IVL. I Mumbai har stadens ledning beslutat att bygga sju stora reningsverk.

Övergripande handlar IVL:s roll om att utifrån ett miljöperspektiv kvalitetssäkra designen och planen för anläggningarna, ge förslag på förbättringar och tekniska lösningar inom avloppsteknik och säkerställa att anläggningarna byggs på ett korrekt sätt.

Forskning internationellt

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Sidan senast ändrad: 2022-07-29

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen