Abstract picture of flowing water on white background.

SWIC,
Sjöstadsverket Water Innovation Centre

Bristen på rent vatten är ett växande problem i världen. På testanläggningen SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre, utvecklar vi tekniker för att kunna återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten. Med vår forskning och våra lösningar kan vi bidra till att fler får tillgång till renare vatten.

Forskning och utveckling för renare vatten
– en testanläggning i världsklass

SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre, är en av världens ledande FoU-anläggningar inom vattenreningsteknik. Anläggningen, som tidigare hette Hammarby Sjöstadsverk, drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH. Den används i både nationella och internationella forskningsprojekt och som en test- och pilotanläggning för näringsliv och andra parter.

Vatten ur en kran

Globala behov i urbana miljöer

En allt större andel av världens befolkning flyttar till städer och i dag bor mer än hälften av alla människor i urban miljö. I många länder är tillgången till rent vatten begränsad, något som förvärras av tilltagande klimatförändringar. Därför måste städernas vattenproblem lösas på ett mer progressivt sätt, så att man i reningsverken kan producera energi samtidigt som vattnet kan återanvändas och näringsämnena kan återföras i kretsloppet.

I förgrunden en svarthårig kvinna som lutar sig mot ett räcke och tittar in i kameran, i bakgrunden en processhall under uppbyggnad med rör och behållare i metall.

Professionell personal på plats

På SWIC arbetar experter inom återvinning av vatten med teknikutveckling, provtagning och analys. Anläggningens uppbyggnad är mycket lämpad för tester av ny teknik och innovativa lösningar inom vattenrening och miljöteknik. Anläggningen är uppbyggd på ett sätt som möjliggör en flexibel styrning och interaktion med olika vattenrenings- och slamhanteringsprocesser.
På bilden: Mayumi Narongin-Fujikawa, koordinator för SWIC.

Logotyp ivl
Logotyp i blått. Bokstäverna KTH och orden Vetenskap och konst ligger i en eklövskrans med krona överst.

Sjöstadsverket Water Innovation Centre på ny plats

Sedan juli 2023 sker SWIC:s forsknings- och utvecklingsarbete på Loudden i Stockholm. Under 2022 lämnade vi de tidigare lokalerna vid Henriksdals reningsverk i Stockholm, där verksamheten pågått sedan 2008.

Ta en digital rundtur

I denna digitala rundtur får du se insidan av vår tidigare testanläggning, Hammarby Sjöstadsverk, samt träffa några av dem som arbetade där. Filmen gjordes inom den statligt finansierade exportplattformen Smart City Sweden, som samlar goda exempel på hållbara svenska lösningar. Du kan även se filmen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..