1. Startsida
 2. Aktuella utvecklingsfrågor
 3. Rening av mikroföroreningar
En skärgård med båtar

Rening av mikroföroreningar vid ARV

Resurseffektiv rening av mikroföroreningar.

Sjöstadsverket har under många år jobbat med rening av mikroföroreningar inklusive läkemedelsrester, mikroplaster, med mera. Vi har jobbat åt Naturvårdsverket med regeringsuppdrag, tillsammans med Tekniska verken i Linköping genomfört pilotetser som har resulterat i Sveriges första fullskaleanläggning för rening av läkemedelsrester vid ett avloppsreningsverk med mera. Vi jobbar dessutom aktivt med att utveckla ännu bättre processer och system för att uppnå en minimal miljöpåverkan och effektivt resursutnyttjande, allt för en hållbar framtid.

Genomgång av olika tekniker

 • Rening av mikroföroreningar vid avloppsreningsverk (inkl. analysosäkerhet, ozonering, aktivt kol, styrning, LCA, kostnader, m.m.)
 • Praktiska försök med ozonering, aktiv kol, biokol, styrning, klordioxid, m.m.
 • Analysosäkerhet och utveckling av analysmetoder
 • Pilotprojektet för rening av läkemedelsrester vid Tekniska verken i Linköping
 • Tekniska lösningar för avancerad rening av avloppsvatten
 • Behandling av biologiskt renat avloppsvatten med ozon eller aktivt kol
 • Flerkolonfilter för avlägsnande av läkemedelsrester ur behandlat avloppsvatten
 • Ozonförsök för rening av läkemedelsrester efter MBR vid Himmerfjärdsverket
 • Aktiv kolförsök för rening av läkemedelsrester efter MBR vid Himmerfjärdsverket

Kartering av mikroföroreningar

 • Kartering av mikroföroreningar vid fyra svenska reningsverk
 • Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk
 • Detektering och karaktärisering av silvernanopartiklar i reningsverk
 • Analys av läkemedel och hormoner i prover från reningsverk och recipienten
 • Enskilda avlopp som källa till läkemedelsrester och andra kemikalier
 • Anti-inflammatory and analgesic Drugs in WWTP

Relaterade och vidareförande aktiviteter

 • Reuse of treated wastewater for nonpotable use och tillhörande broschyr
 • R3Water – Demonstration of innovative solutions for Reuse of water, Recovery of valuables and Resource efficiency in urban wastewater treatment och många fler

Mer info/kontakt

Kontakta oss oberoende av om ni är i behov av en första sondering eller redan har konkreta planer/projekt. Vår långa erfarenhet, vårt oberoende och icke-kommersiella verksamhet garanterar en ärlig och realistisk bedömning av er situation och era behov.