1. Startsida
 2. Piloter/utrustning
En man står inomhus, med ryggen mot kameran, och arbetar med rör och behållare i metall.

Piloter och annan utrustning för projekt

Nedan visas några av de piloter som finns vid SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre, samt utrustning som kan användas i olika projekt.

Ta kontakt med oss om det finns intresse att använda någon pilot eller utrustning i samverkansprojekt eller uppdragsverksamhet.

Stationära piloter

 • Membrane BioReactor (MBR)
 • Sludge handling pilot
 • Filter pilots
 • Membrane destillation
 • Upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors
 • MBBR/IFAS reactors
 • MBBR-based high loaded system for BOD removal

Mobila piloter

 • Anaerobic digestion (AD) container pilot
 • UV/AOP and disinfection
 • SBR pilot (Sequence Batch Reactor)
 • MBBR pilot (Moving Bed Biofilm Reactor)
 • Multiple filter columns
 • Roto-Sieve drum screens
 • Disc filter Spin Klin
 • Deionization pilot
 • Reverse osmosis (Part of the industrial pilots)
 • Nanofiltration (Part of the industrial pilots)
 • Ultrafiltration (Part of the industrial pilots)
 • Chemical reduction (Part of the industrial pilots)
 • Forward osmosis (FO)
 • Polishing pilot: Aerobic MBBR and filter columns
 • Filter columns for sorption and ion exchange testing
 • Anaerobic digesters
 • Acoustic measurement on process fluids
 • The brewing pilot

Specialutrustning/instrument

 • Green House Gas (GHG) measuring equipment
 • Automatic Methane Potential Test System II
 • Eppendorf Centrifuge 5804 (lab)
 • Lab-scale ultrafiltration
 • Bench-scale Ozonation pilot
 • Mobile Multi-Analyte Photometer
 • BOD5 measuring system
 • Miniflocculators (jar testers)
 • Lab-scale bioreactors