1. Startsida
  2. Verksamhetsområden
Exteriör av grå långsmal byggnad i plåt med svarta dörrar.

Verksamhetsområden

Verksamheten på SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre, består i huvudsak av forsknings- och utvecklingsarbete kring vattenreningsteknik och återvinning av vatten.

Forsknings- och utvecklingsarbetet sker inom ramen för olika projekt. Utöver denna projektverksamhet används även SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre, i utbildningssyfte, som plattform för kunskapsutbyte samt visnings- och demonstrationsanläggning.

Det finns ett flertal utvecklingsprojekt av såväl nationellt som internationellt intresse. Det gäller bland annat optimering av befintliga processer/tekniker, men även forskning och utveckling av nya innovativa vattenreningstekniker och processer på olika plan. Det kan handla om systemnivå, processdelsteg eller utvärdering av olika produkter.

Exempel på verksamhetsområden:

  • Grundläggande forskning och utveckling
  • Tillämpad forskning och utveckling
  • Referens- och demonstrationsanläggning
  • Utbildning och plattform för kunskapsutbyte

Bilden nedan sammanfattar vår verksamhet.
Läs mer om vad de olika områdena innebär på sidan Detta kan vi erbjuda.

Rund figur som beskriver verksamhetsområden hos Sjöstadsverket Water Innovatin Centre. De fyra viktigaste är Resurseffektiv vatten rening, Energi och klimat, Kompletterande vattenrening samt Avloppsvattensystem