Översvämmat  flerbostadshus

Vad krävs

Vad har vetenskapen att säga om den samhällsomställning som krävs för att vi ska nå satta miljö-, klimat- och hållbarhetsmål? Vad är det som måste förändras, och hur mycket?

Sidan senast ändrad: 2021-11-23
Ikon med kryss
Till toppen