1. Startsida
 2. Så här gör du
Picture of designers sticking notes in office

Så gör du – anpassningsbara processverktyg

Vi har utformat och testat två workshop-metoder: Omställningsdialogen som passar bra för process och strategiutveckling och Omställningskollen som passar bra för att utvärdera transformationshöjd på en befintlig plan eller strategi.

Båda är breda processverktyg som går att anpassa till befintliga processer och frågeställningar i både kommuner och regioner.De baserar sig på de fyra scenarierna och hjälper dig att komma vidare i omställningsarbetet på lokal och regional nivå.

Anpassningsbara processverktyg

Verktygen passar komplexa processer som involverar samverkan mellan många olika aktörer och intressen och där målkonflikter behöver hanteras. Verktygen kan till exempel hjälpa er att inkludera hållbarhetsaspekter i ert arbete med översiktsplanering eller hjälpa er framåt i Agenda 2030-arbetet.

Omställningsdialogen

Ett processverktyg för att tänka nya strategiska tankar om hur en hållbar framtid kan se ut. Verktyget kan ha bredare och smalare fokus.​

Verktyget är utvecklat och testat i följande sammanhang:

 • ​Hållbar stadsutveckling av en ny stadsdel
 • Utveckla kommunens Agenda 2030-arbete
 • Utveckla en strategi för hållbar turistnäring
 • Börja process för att ta fram ett scenario för ett klimatneutralt Umeå 2030
 • Främja omställning i regionalt utvecklingsarbete

Läs mer om omställningsdialogen

Bilden visare en illustration med olika ikoner.

Omställningskollen

Ett processverktyg för att utvärdera befintliga planer och strategiers transformationshöjd. Det hjälper er att upptäcka inlåsningar, antaganden och målkonflikter för att kunna arbeta med dem.

​Verktyget är utvecklat och testat i följande sammanhang:​

 • ​Översiktsplan
 • Fördjupad översiktsplan
 • Förslag till stadsutvecklingsstrategi
 • Förslag till Regionplan för Region Skåne​
 • Olika regionala strategidokument
Bilden visar en illustration att använda vid workshops.

Ny typ av dialog och ny syn på strategi i Knivsta

Knivsta kommun har varit med i utvecklingen av båda verktygen. Först testade kommunen konceptet Omställningsdialogen. I en digital workshop ledd av IVL Svenska Miljöinstitutet och Fabel diskuterade tjänstemän och politiker med hjälp av scenarierna hur en hållbar framtid i Knivsta kan se ut. Läs mer om vad man gjorde i Knivsta.

Att utforska hållbar stadsplanering med scenarier i Falkenberg

Falkenbergs kommun använde Omställningsdialogen i arbetet med inriktningsdokumentet för det nya området Tröingedal. Läs mer om vad man gjorde i Falkenberg.