1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2021-07-08] Återvinning av plastförpackningar från verksamheter
News | 2021-07-08
A landfill made up of small plastic items such as bottles and bowls, plastic stools ETC. One bigger pile in front of the landscape in the back, covered in plastic until the horizon which has a sunset.

Återvinning av plastförpackningar från verksamheter

Den 15 juni höll SusChem Sweden och Naturvårdsverket ett gemensamt frukostseminarium på temat ”ökad cirkularitet för verksamhetsförpackningar av plast”. Syftet med seminariet var att föra aktörer samman och diskutera möjligheter till ökad återvinning eftersom plastförpackningar från verksamheter ofta har en stor återvinningspotential, då volymer av liknande förpackningar kan samlas enklare.