1. Startsida
  2. Om SusChem
Växter på en vägg

Om SusChem Sweden

SusChem är ett europeiskt nätverk av företag och forskare som fokuserar på hållbar kemisk industri och kemirelaterad industri. Möjligheter för effektivare processer och innovation av kemikalier diskuteras och förslag som har ett brett stöd presenteras i rapporter och på möten.

Samarbetet består av fristående nationella samarbeten i ca 17 länder och en central organisation i Bryssel. SusChem Sweden är den svenska delen där vi både samarbetar mellan svenska aktörer och i Europanätverket. Kemiindustrin är forskningstung och satsar i Europa 90 miljarder per år på forskning. I SusChem Sweden vill vi att mer av de budgetarna och mer av EUs forskningsmedel ska inkludera svensk forskning.

Bakgrunden till samarbetet är behovet att kunna visa vilka möjligheter och satsningar som efterfrågas av både forskare och industri – för att kunna ha en dialog med kommissionen i Bryssel och nationella myndigheter. Att samla ihop förslag gör det enklare för beslutsfattare i medlemsstaterna och kommissionen att få en överblick.

Nätverket SusChem Sweden är dels ett nätverk för samarbete nationellt om innovation och forskning, och dels en kontaktnod för andra nationella SusChem organisationer och den gemensamma Europaorganisationen.

Praktiskt kan nätverket hjälpa partners i Europa att hittar varandra för utlysningar som är aktuella och även föra fram behov av utlysningar till kommissionen i Bryssel och de nationella myndigheterna. Att referera till SusChem kan också vara bra i kontakter med företag och forskare i Europa, då nätverket har funnits länge och heter samma sak i alla länder. Större företags forskningschefer känner ofta till SusChem.

En bra start är att kolla agendan i Sverige och den i Europa, anmäla sig till nyhetsbrevet och vara med på tema-möten. Läs mer på Europas SusChem.org teknologiplattform. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SusChem Sweden organiseras i Sverige av IKEM och IVL Svenska Miljöinstitutet, men alla är välkomna att bidra.