1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2020-09-09] SusChem Sweden lanserar forsknings- och innovationsagenda
News | 2020-09-09
två kvinnor står och arbetar

SusChem Sweden lanserar forsknings- och innovationsagenda

Den nationella plattformen SusChem Sweden som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovations- och kemiindustrierna, IKEM, presenterar i samband med ett seminarium idag en forsknings- och innovationsagenda för en hållbar kemiindustri. Agendan fokuserar på tre områden där teknikutveckling och forskning kan innebära ett tekniksprång som kan ha avgörande påverkan för att minska koldioxidutsläppen från kemiindustrin.