1. Startsida
  2. Samarbetspartner
ostron på en sten

Bild: Ane T Laugen

DynamO samarbetspartner

DynamO är ett samarbetsprojekt mellan flera organisations som tillsammans arbetar för att ta fram en förvaltningsmodell för invasiva stillahavsostron i Sverige. Här beskrivs kortfattat vad respektive organisation kommer att bidra till i projektet.

IVL Svenska Miljöinstitutet:

IVL är projektledare för DynamO-projektet och ansvarar också för WP1 och WP4. Åsa Strand är forskare på IVL och har en stark bakgrund inom vattenbruk och förvaltning av marina bivalver. Hon har arbetat med Stillahavsostron sedan 2010 och har övervakat ekologisk påverkan och expansion av arten i Sverige. Anna-Lisa Wrange är marinekolog och forskare vid IVL som arbetar tillsammans med Åsa med tillämpad forskning med fokus på förvaltning av naturliga bestånd av bivalver. Anna-Lisa inledde också de första undersökningarna av Stillahavsostron i Sverige 2007.

Göteborgs universitet:

Göteborgs universitet ansvarar för WP2 där potentialen för framtida spridning och anpassning kommer att undersökas. Dr Pierre de Wit är expert inom området populationsgenomik och genetisk dataanalys, med expertkompetens inom både evolutionär biologi och inom bioinformatik. Han har arbetat i flera projekt med ostrongenetik och anpassning till klimatförändringar. Dr Jonathan Havenhand har över 30 års erfarenhet av att arbeta med reproduktionsekologi hos marina ryggradslösa djur (inklusive arbete med ostron) med fokus på bl.a. effekterna av klimatförändringar.

Kungliga Tekniska högskolan:

KTH kommer att bidra till projektet genom att utföra nyttokostnadsanalyser av olika skörd- och förvaltningsstrategier som undersöks i projektet. Linus Hasselström är forskare i socioekonomisk analys vid KTH. Han är specialiserad på tillämpad nyttokostnadsanalys, värdering av ekosystemtjänster och kostnadseffektivitetsanalys i marina miljöer.

Universitetet i Agder:

Universitietet i Agder kommer att leda WP3. Ane Times Laugen är professor i marin ekologi med expertis inom evolutionär ekologi, invasiv ekologi och hållbart utnyttjande av marina resurser. Ane har lång erfarenhet av att arbeta med stillahavsostron både i Sverige och Norge. Molly Regan är doktorand på UiA och arbetar bl.a. med modellering av utbredning av stillahavsostron.

Samarbetspartners:

IVL logo
logo universtitetet i agder
Logotyp. Symbol i blå färg med svart text under för organisationens namn.
logotyp kth