Undersökning av hälsofarliga ämnen i braxen - jämförelse mot andra arter och tolerabla intag

Intresset för hållbart producerade livsmedel ökar i samhället. Braxen, en allmänt förekommande fiskart i insjö- och kustvatten, är i dagsläget en outnyttjad resurs som i liten grad används för mänsklig konsumtion. Flera initiativ har emellertid tagits för att återintroducera braxen på fiskmarknaden. IVL har mot bakgrund av detta analyserat förekomsten av potentiellt hälsofarliga ämnen i braxen från några kust-och insjölokaler.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen