Statlig styrning av hamnavgifter för fartyg

Den här studien har utförts av IVL för Naturvårdsverkets Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. Studien syftar till att beskriva juridiska förutsättningar för att från statligt håll styra utformning av hamnavgifter eller andra potentiella styrmedel kopplade till hamnar. Studien syftar även till att kartlägga hur miljödifferentiering av hamnavgifter och andra initiativ med liknande syfte tidigare har påverkat sjöfartens miljöprestanda.

Prenumerera på våra nyhetsbrev