Potentialen för biogas och bio-SNG i Sverige

Inom ramen för det pågående projektet Västsvensk arena för flytande biogas ansvarar IVL för systemanalyser av hållbarhetsaspekter kring produktion och användning av LBG (Liquified Bio Gas). LBG ses som ett lovande bränsle för att bidra till målet om en en fossilfri fordonsflotta. En fråga som varit viktig att besvara är hur stor potentialen för produktion av LBG är i Sverige inom de närmsta åren. Denna studie har sammanställt kunskapsläget i Sverige, konstaterat att det finns få studier som specifikt fokuserar på LBG och därför uppskattat potentialen för produktion av biogas från hållbara substrat baserat befintliga studier.

Prenumerera på våra nyhetsbrev