Kemikaliesmart förskola - Kemikaliebelastning i tre förskolors innemiljö

Projektet ”Kemikaliesmarta åtgärder i förskola” har kartlagt och bedömt förändring i förekomsten av farliga kemikalier i förskolemiljö. Tre kemikaliesmarta tillvägagångssätt har tillämpats: nybyggnation enligt fastighetsägarens miljöstyrningsrutiner som bland annat innefattar val av byggmaterial som är godkända enlig Byggvarubedömningen, ombyggnation med tillämpning av samma rutiner samt genomförandet av kemikaliesmarta åtgärder på nivå 1 i enlighet med dokumentet Vägledning för kemikaliesmart förskola som innebär utfasning av föremål som misstänkt innehålla de farliga kemikalierna från förskolan innemiljö.

Prenumerera på våra nyhetsbrev