Hur når vi en fossilfri avfallsförbänning? - En scenarioanalys

IVL har på uppdrag åt Avfall Sverige utfört en studie där olika scenarier för att nå en fossilfri avfallsförbränning har analyserats.

Prenumerera på våra nyhetsbrev