Dags för modernare parkeringsregler!: Styrning av gatuparkering i städer

Den här rapporten gör en rättslig analys av regelverket för gatuparkering kopplat till problem med överflyttning från tomtmark samt kommuners behov av att styra mot lokala trafikmiljömål. Analysen visar att det krävs lagändringar för en effektivare avgiftssättning och processer där kommunerna lättare kan genomföra områdesövergripande parkeringsregler. Rapporten ger en skiss på en ny lag som möjliggör för en kommunal skatt på gatuparkering.

Prenumerera på våra nyhetsbrev