Verksamhetsområden

Verksamheten på Sjöstadsverket består i huvudsak av forsknings- och utvecklingsarbete kring vattenreningsteknik och återvinning av vatten.

  1. Startsida
  2. Verksamhetsområden

Forsknings och utvecklingsarbetet sker inom ramen för olika projekt. Utöver denna projektverksamhet används även Sjöstadsverket Water Innovations Centre i utbildningssyfte, som plattform för kunskapsutbyte samt visnings- och demonstrationsanläggning.

Det finns ett flertal utvecklingsprojekt av såväl nationellt som internationellt intresse. Det gäller bland annat optimering av befintliga processer/tekniker, men även forskning och utveckling av nya innovativa vattenreningstekniker och processer på olika plan. Det kan handla om systemnivå, processdelsteg eller utvärdering av olika produkter.

Exempel på verksamhetsområden:

  • Grundläggande forskning och utveckling
  • Tillämpad forskning och utveckling
  • Referens- och demonstrationsanläggning
  • Utbildning och plattform för kunskapsutbyte
Verksamhetsomrade hammarby-sjöstadsverket
Sidan senast ändrad: 2023-02-01

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen