1. Startsida
 2. Verksamhetsområden
 3. Detta kan vi erbjuda
Boats at the marina on sunny day with reflectiom on water

Detta kan vi erbjuda

Ett samarbete med oss på Hammarby Sjöstadsverk kan ske i varierande omfattning och form. Här finns en kort beskrivning av vad vi på Sjöstadsverket kan erbjuda företag, forskningsgrupper och andra som är verksamma inom vatten- och miljöteknik.

Förutom möjligheten att genom samarbete på Hammarby Sjöstadsverket stödja utvecklingen och demonstration av framtidens vatten- och miljöteknik finns det flera andra sätt till både utveckling och marknadsföring av kunskap och teknik med hjälp av anläggningen:

  • Samarbete: IVL Svenska Miljöinstitutet och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har en lång och stark tradition inom utveckling och genomförande av projekt inom vattenrening och miljöteknik. Båda har även ett antal nationella och internationella nätverk samt är väl etablerade i nya marknadsområden som t.ex. Indien och Kina. Via IVL har företag även möjlighet att få en motfinansiering med statliga medel för satsningar vars syfte är att driva frågor som är av stort intresse för näringslivet och som har generell relevans för samhället. Även vårt samarbete med Svenskt Vatten som företräder VA-verken och VA-bolagen i Sverige kan vara en viktig för implementering av gemensamma projekt.
   • Forskning: IVL och KTH är båda ledande forskningsaktörer som bedriver grund och tillämpad forskning även i samarbete med olika aktörer i Europa och resten av världen. Genom IVL/KTHs erfarenheter kan våra samarbetspartners dra nytta av internationell finansiering och forskningen samt samfinansierade forskning som stöds av staten.
   • Produktutveckling: Sjöstadsverket som anläggning och Sjöstadsverkets ägare IVL/KTH erbjuder fantastiska förutsättningar för utveckling av nya produkter från idé till verklighet. Detta inkluderar även grund och tillämpad forskning på olika nivåer.
    • Tester: Anläggningens uppbyggnad är mycket bra lämpad för tester av ny teknik och innovativa lösningar inom vattenrening och miljöteknik. Anläggningen är uppbyggd på ett sett som möjliggör en flexibel styrning och interaktion med de olika vattenrenings- och slamhanteringsprocesser.
    • Demonstration: Ett av syften med faciliteten Hammarby Sjöstadsverket är att demonstrera framtidens vattenrenings-/miljöteknik. För våra samarbetspartners innebär detta att anläggningen säkerställer en optimal uppvisning av projekt, ny teknik, processer m.m. till en bred publikum med framförallt driftpersonal och ansvariga politiker/tjänstemän inom vattenrening/miljöteknik både från Sverige och utomlands i samband med visningar.
     • Visningar: I samarbete med Stockholms Miljöteknikcenter (SMTC) och Hammarby Sjöstadsprojektet erbjuds visningar främst till experter/ansvariga inom vattenrenings- och miljöteknikområde. Intresset är stort från både nationell och internationell håll och Sjöstadsverket tar emot flera hundra besökare varje år. Förutom experter och forskare finns även investerare/företag och tjänstemän/politiker bland besökarna.
     • Utbildning: Sjöstadsverket erbjuder möjligheter till utbildning och vidareutbildning av t.ex. driftpersonal. Dessutom har både KTH och IVL sina egna stark utvecklade utbildnings- och informationsorganisationer.
     Sidan senast ändrad: 2022-10-12

     IVL Svenska Miljöinstitutet

     Om oss

     IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

     Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

     Följ oss

     Ikon med LikedIn
     Ikon med twitter
     Ikon med facebook

     Karriär

     © 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

     Ikon med kryss
     Till toppen