Digital Manual

Den digitala versionen av manualen för Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

 1. Startsida
 2. Digital Manual

I denna digitala manual hittar du samma information som finns i användarmanualen i pdf-format. För ytterligare information och kunskap kolla gärna på våra instruktionsfilmer och läs vår FAQ

Installation av verktyget

Installera BM på PC med Windows 7 eller senare

1. Öppna din webbläsare (helst Microsoft Edge) och navigera till: https://miljoberakning.org/InstallTool Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Klicka på “Install from source 1”. En förfrågan att ladda ned eller installera programmet kommer dyka upp.

 • Om source 1 inte fungerar, prova source 2.
 • Om du inte har .NET Framework 4.6.1 kommer du bli förfrågad att installera det. Det kräver administrationsrättigheter på din dator. Efter installationen kommer din dator starta om. När omstarten är färdig kan du installera programmet genom att börja om från steg 1.
skrämbild av BM-verktyget

3. När du kör setup filen kommer du blir förfrågad att installera applikationen. Välj ”Install”.

skrämbild av BM-verktyget

4. En dialog kommer visa installationsprocessen.

skrämbild av BM-verktyget

5. När applikationen är installerad kommer du hitta den via startmenyn.

skrämbild av BM-verktyget

Installera BM på Mac med OS X Yosemite eller senare

Om du vill installera Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg på din Mac har du två alternativ:

A. Använd Boot Camp

 1. Installera Windows på din Mac med Boot Camp. Instruktioner hittar du här: https://support.apple.com/sv-se/HT201468 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Starta upp din Mac med Windows
 3. Installera Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg för PC med Windows 7 eller senare enligt kap 1.1.

B. Använd Parallels Desktop för Mac

 1. Installera Windows på din Mac med Parallels Desktop. Instruktioner hittar du här: https://kb.parallels.com/eu/4729 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Starta Parallels Desktop
 3. Installera Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg för PC med Windows 7 eller senare enligt kap 1.1.

Proxyinställningar

Om du använder en proxyserver som kräver användarnamn och lösenord kan du behöva konfigurera proxyinställningar för programmet. Välj Hjälp och tryck på ”Proxyinställningar”.

skrämbild av BM-verktyget
skrämbild av BM-verktyget

Ange sedan dina proxyinställningar och tryck på "Verkställ". Proxyserver ska anges i följande format: [protokoll]://[URL till din proxyserver]:[port]


Exempel:
Protokoll: http
Proxy url: proxy.ourdomain.se
Port: 8080
Proxyserver: http://proxy.ourdomain.se:8080

Avinstallera Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

1. Öppna kontrollpanelen och välj ”Uninstall a program”.

skrämbild av BM-verktyget

2. Välj ”Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg” i listan och välj sedan ”Uninstall/Change”.

skrämbild av BM-verktyget

3. Välj ”Remove the application from this computer” och klicka på ”OK”.

skrämbild av BM-verktyget

Användarkonto

Skapa användarkonto

1. Om du inte redan har ett konto behöver du skapa ett. Tryck på ”Skapa nytt konto” under Hjälp.

skrämbild av BM-verktyget

2. Ange sedan kontouppgifter och tryck på ”Nästa”.

skrämbild av BM-verktyget

3. Godkänn användarvillkoren och integritetspolicyn och tryck sedan på ”Skapa konto”.

skrämbild av BM-verktyget

4. Därefter skapas kontot och du kan logga in med e-postadressen och lösenordet du angav.

Glömt lösenord/ändra lösenord

1. Om du har glömt ditt lösenord eller om det är första gången du loggar in på programmet - Välj "Glömt ditt lösenord?".

skrämbild av BM-verktyget

2. Ange din e-postadress och tryck sedan på ”Skicka din verifieringskod”.

skrämbild av BM-verktyget

3. Du får nu ett e-postmeddelande med en kod.

skrämbild av BM-verktyget

4. Kopiera koden till inloggningsformuläret som visas nedan. Tryck sedan på ”Verifiera kod”.

skrämbild av BM-verktyget
5. Tryck på ”Fortsätt”.
skrämbild av BM-verktyget

6. Ange ditt nya lösenord två gånger och tryck på ”Fortsätt”.

skrämbild av BM-verktyget

7. Du har nu bytt lösenord och loggas in automatiskt.

Din profil

1. Du kan byta det namn som visas när du är inloggad. Tryck på ”Din profil” under Hjälp.

skrämbild av BM-verktyget

2. Ange sedan ditt namn och tryck på ”Spara”.

skrämbild av BM-verktyget

Din organisation – systemadministratör i en organisation

Att bli systemadministratör

Om din organisation har licens för BMpro Business eller BMpro Team kan din organisations systemadministratör ge en användare åtgång till organisationens alla eller endast enskilda kalkyler. Inom en organisation delar man på resurser och EPD:er som lagts upp mm. IVL skapar alltid företagets första systemadministratör. Det är systemadministratören som tilldelar en användare olika rättigheter, se ”Olika användartypers rättigheter”. Det är möjligt att ha mer än en systemadministratör per organisation (se nedan).

Organisationens egenskaper

Om du är systemadministratör för din organisation kan du uppdatera vissa uppgifter samt lägga till eller ta bort användare i din organisation. Notera att du även kan ge en användare utanför din organisation tillgång till ett eller flera projekt. IVL skapar alltid företagets första systemadministratör. Om sedan flera personer i organisationen vill bli administratör kan en befintlig systemadministratörerna tilldela den rättigheten till övriga personer.

1. Tryck på ”Din organisation” under Hjälp.

skrämbild av BM-verktyget

2. Nu visas vyn för organisation. Här kan du ändra följande uppgifter:

 • Beskrivning (Description)
 • E-postadress (E-mail)
 • Hemsida (Home page)
 • Kontaktperson (Reference)
 • Telefonnummer (Phone number)
skrämbild av BM-verktyget

Uppgradera licens

För att uppgradera organisationens licens kan du gå in under ”Admin” och göra ditt val under ”License Information” Det går bara att uppgradera licensen. För att avsluta ett licensavtal eller nedgradera till en lägre licenstyp, se dina avtalsvillkor.

skrämbild av BM-verktyget

Se och ändra faktureringsuppgifter

Under fliken ”Admin” kan du välja”Billing information”. Där kan du se dina faktureringsuppgifter och information om kommande fakturor. Vid ändring av faktureringsuppgifter behöver du kontakta BM-adm-support@ivl.se.

skrämbild av BM-verktyget

Olika användartypers rättigheter

Beroende på val av licens kommer ens möjligheter i verktyget skilja sig åt. Vilka möjligheter som tillgängliga för olika licenser redovisas i tabellen nedan. För att läsa mer om olika licenstyper, se https://www.ivl.se/bm.

Olika användartypers rättigheter

Funktion

BM FREE

BM PRO PERSONAL

BM PRO TEAM

BM PRO BUSINESS

Databas med generiska data. Boverkets databas när den släpps.

x

x

x

x

Endast en användare

x

xFlera användare som delar beräkningar.x

x

Digital inläsning av resursförteckning från byggkostandskalkyl.


x

x

x

Delat resursregister


x

x

x

Eget resursregister
 x

Lägg till ny användare i din organisation

Du som systemadministratör kan bjuda in en ny användare till din organisation om ni har licenstyp BM Pro Business eller BM Pro Team.

1. Klicka på fliken Admin, sedan Users och klicka på knappen med ett plus-tecken för att öppna dialogen där du kan bjuda in en ny användare eller redan existerande användare.

skrämbild av BM-verktyget

2. Ange om användaren ska vara administratör, vanlig användare eller gästanvändare, samt dess namn och e-postadress. En gästanvändare innebär att personen har en annan organisatorisk tillhörighet, en gästanvändare har endast läsbehörighet.

skrämbild av BM-verktyget

Ändra rättigheter för en användare

Du som systemadministratör kan ändra rättigheterna för en användare som tillhör din organisation.

1. Gå in i Admin och fliken Users. Dubbelklicka på användaren vars rättigheter du vill redigera. Gör ändringarna och klicka på Update.

skrämbild av BM-verktyget

Lägg till ny användare i specifika projekt

Du som systemadministratör kan bjuda in en användare till specifika projekt om ni har licenstyp BM Pro Business eller BM Pro Team. Användaren får då endast tillgång till de projekt som användaren bjuds in till. En användare räknas endast en gång oavsett hur många projekt hen är kopplad mot.

1. Öppna det specifika projektet i BM. Klicka på fliken ”Projektmedlemmar” och klicka på knappen med ett plus-tecken för att öppna dialogen där du kan bjuda in en ny användare eller redan existerande användare.

Ange om användaren ska vara administratör, vanlig användare eller gästanvändare, samt dess e-postadress. En gästanvändare innebär att personen har en annan organisatorisk tillhörighet, en gästanvändare har endast läsbehörighet.

Skärmdump på Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Ta bort användare

Du som systemadministratör kan ta bort en användare som inte längre ska ha tillgång till er organisations projekt.

1. Klicka på fliken Admin och sedan Users. Markera personen som du ska ta bort och klicka på knappen med en papperskorg för att ta bort den markerade användaren. För enskilda projekt (projektmedlemmar) görs detta under fliken Project users alternativt direkt i det aktuella projektet.

skrämbild av BM-verktyget

Beräkning med manuell inläsning

Nytt projekt

1. För att skapa ett nytt projekt klickar du på “Skapa Nytt Projekt” under startsidan.

skrämbild av BM-verktyget

2. Fyll i nödvändig information om projektet samt en generell beskrivning och klicka sedan på ”Skapa projekt”. Knappen kommer lysa upp när obligatoriska fält är korrekt ifyllda. Välj “Manuell inmatning i BM med IVL:s resursregister” under ”Originalkalkylens resursregister” om manuell inmatning ska användas, välj annars aktuellt resursregister. Typ av byggnadsverk går inte att ändra i efterhand, men vilket resursregister kan ändras när projektet är skapat.

skrämbild av BM-verktyget

3. När projektet är skapat kommer det öppnas i fliken för projektinformation. Från den här vyn kan delar av grundinformationen ändras såsom projektbeskrivning.

Skapa kopia eller radera beräkningsprojekt

Du kan skapa en kopia av ett projekt genom att trycka på knappen med tre streck och välja ”Kopiera”, här kan du även radera ett projekt genom att trycka på ”Ta bort”.

skrämbild av BM-verktyget

Kategorisera och tagga projekt

Listan på projekt för en användare eller en organisation kan snabbt bli lång. För att förenkla hanteringen av existerande projekt kan man använda tagg-funktionen i BM. På så sätt kan man exempelvis kategorisera projekt utefter organisatorisk tillhörighet eller region.

Att lägga till taggar går att göra på två olika sätt. Antingen under fiken Projekt i huvudmenyn alternativt under fliken Tags i respektive projekt. Det går sedan att söka på projekt med specifika taggar under fliken Projekt i huvudmenyn. Se bilder nedan för vart man lägger till samt söker på specifika taggar.

Skärmdump från verktyget BM
Skärmdump från BM

Byggnadsyta

Klimatpåverkan i BM:s rapport fördelas per m2 för att möjliggöra presentation av resultatet som ett nyckeltal för enklare tolkning. Du kan välja att använda bruttoarea (BTA), vilket är det mått lagkravet kommer anges i. I detta mått inkluderar ytan eventuellt inbyggt garage, källare osv.

Ett alternativ till BTA är att välja ”Atemp utan garage”, vilket tillämpas bland annat i Miljöbyggnad 3.

För att få rapporter som inkluderar båda alternativen kan du ändra denna inställning och därefter ta ut en ny rapport. Om både ytenheterna anges ges alltid rapport relaterat till BTA.

skrämbild av BM-verktyget

Administrativa uppgifter

Alla administrativa uppgifter som du lägger upp kommer att bli en del av den klimatdeklaration och rapport som du kan ta ut från BM. Det finns möjlighet att ladda upp företagets logga och en bild på den byggnad som deklarationen avser.

skrämbild av BM-verktyget

Referensscenario

Du kan även lägga till referensvärden om du önskar jämföra beräkningen med detta. Om du fyller i en beskrivning av referensscenariot kommer detta också med i rapporten.

skrämbild av BM-verktyget

LCA-analysens omfattning

Genom att kryssa i nedanstående rutor beskrivs LCA-analysens omfattning av byggskedet (ikryssade rutor redovisas i rapporten). Observera att detta val inte påverkar beräkningen utan endast hur det redovisas i rapporten.

skrämbild av BM-verktyget

Välj sedan vilka byggdelar som ska inkluderas i beräkningen. Detta anges under rubriken ”Resurssammanställningens omfattning av byggdelar A1-A5”.

Du har möjligheten att välja några förhandsalternativ enligt omfattning i lagen om klimatdeklaration för byggnader, tolkat till SBEF byggdelstabell.

Skärmdump från verktyget BM

Byggdelar kan väljas och väljas bort en och en genom att klicka i rutan vid namnet för enskilda byggdelar.

skrämbild av BM-verktyget

Det går även att välja och välja bort grupper av byggdelar genom att klicka i rutan vid de fetstilta rubrikerna.

skrämbild av BM-verktyget

Skapa en sammansatt projektresurs

1. En sammansatt resurs är en resurs som består av flera olika delresurser, exempelvis armerad betong. Skapa en sammansatt resurs genom att först klicka på ”Ny resurs”.

skrämbild av BM-verktyget

2. Välj därefter ”Skapa sammansatt resurs”.

skrämbild av BM-verktyget

3. Välj vilka resurser du vill skapa din sammansatta resurs av genom att klicka på ”Lägg till …”.

skrämbild av BM-verktyget

4. Sök ut och välj ingående resurs. Klicka på ”OK”. Upprepa detta för samtliga ingående resurser.

skrämbild av BM-verktyget

5. Fyll i den obligatoriska informationen. För in spill. Om du ska beräkna datatäckningsindex utefter kostnad, ange även kostnad. Klicka på ”Spara”. Se ”5.6 Datatäckningsindex” för mer information.

skrämbild av BM-verktyget

6. Fyll i mappningskvalité, byggdel och eventuell kommentar. Klicka därefter på ”Spara”. Mer om mappningskvalité går att läsa under ”8 Mappningskvalité”.

skrämbild av BM-verktyget

Ny projektresurs

1. För att skapa en ny projektresurs klickar du på “Ny resurs” till höger om resurslistan i projektfliken ”Byggskedet A1-A3, transp. A4, spill A5.1” alternativt i projektfilen ”Byggarbetsplatsen A5.2-A5.5” beroende på vilken typ av resurs du vill lägga till.

skrämbild av BM-verktyget

2. Filtrera på varugrupp, välj den resurs som passar bäst mot dina krav och klicka på ”Nästa”. För energiprocesser på arbetsplatser (A5.2-A5.5) filtrera på varugrupp ”Energivaror” och välj aktuellt energislag.

skrämbild av BM-verktyget

3. Välj mappningskvalité samt ange vilken byggdel (modul A1-A3) eller informationsmodul (modul A5) resursen ska kopplas till. Klicka sedan på ”Spara”. Mer om mappningskvalité går att läsa under ”8 Mappningskvalité”. Tänk på att byggdel /informationsmodul måste anges på varje rad för din beräkning.

skrämbild av BM-verktyget

Ange spill

Spillet för en projektresurs anges i kolumnen ”Spillandel [%]”. Klicka därefter på ”Spara”.

skrämbild av BM-verktyget

Den spillandel som ska anges avser procent av inköpt mängd (dvs bruttomängd) som blir till spill på byggarbetsplatsen.

Spillmängden i kg beräknas som:

Spillmängd =Spillandel(%)/100∙Inköpt mängd (kg)

Ange mängd

Mängd anges efter att projektresursen har skapats i kolumnen ”Inköpt mängd”. Klicka därefter på ”Spara”. Observera att det är inköpt mängd som ska anges, dvs. spill är inkluderat i angivna mängden.

Observera att för energivaror ska inköpt mängd anges i MJ.

skrämbild av BM-verktyget

Koppla ny EPD till en projektresurs

1. För att koppla en ny EPD till en projektresurs klicka på “Importera EPD” på utvald resurs.

skrämbild av BM-verktyget

2. Fyll i alla obligatoriska fält under “Lägg till ny EPD/LCA”. Klicka sist på “Spara” längst ner på höger sida.

skrämbild av BM-verktyget

Då en EPD kopplas mot en projektresurs behöver en enhetsomvandling göras om den funktionella enheten som används i EPD:n är en annan än kg, eftersom byggmaterialen som används i BM anges i enheten kg. Omräkningsfaktorn ska väljas så att miljöpåverkan gäller per den funktionella enheten kg när EPD:ns värde multipliceras med omräkningsfaktorn.

Exempel: En EPD för den givna resursen använder den funktionella enheten m2. Vi känner till att densiteten för resursen är 500 kg/m3 och att resursen är 0,02 m tjock. 1 m2 väger 500 kg/m3∙0,02 m = 10 kg/m2. 1 kg motsvarar 0,1 m2 för den givna resursen. Följande omräkningsfaktor används för att få resultatet kg i BM:

skrämbild av BM-verktyget

Justera transportavstånd

1. För att justera transportavstånden klickar du först på ”Redigera transportscenariot”.

skrämbild av BM-verktyget

2. Välj därefter det transportslag du vill redigera avstånd transportslag, bränsleslag osv för, och därefter på ”Redigera scenario parameter”.

skrämbild av BM-verktyget

3. Fyll i korrekta ändringar, och klicka på ”OK”.

skrämbild av BM-verktyget

4. Klicka avslutningsvis på ”Spara ändringar”.

skrämbild av BM-verktyget

Uppdatera en EPD

1. För att uppdatera information i en EPD klicka på “Ändra EPD” på raden för utvald resurs (med en kopplad EPD).

skrämbild av BM-verktyget

2. Uppdatera informationen och tryck på ”Spara ändringar” längst ner på höger sida.

skrämbild av BM-verktyget

Koppla en redan tillagd EPD till en projektresurs

1. För att koppla en redan tillagd EPD till en projektresurs klickar du på “Importera EPD” på utvald resurs.

skrämbild av BM-verktyget

2. Gå in i fliken ”Lägg till egen EPD/LCA-referens” och sök upp EPD:n. Markera EPD:n som ska läggas till, ange mappningskvalité och tryck på “Spara” längst ner på höger sida.

skrämbild av BM-verktyget

Kopiera resursegenskaper

De markerade resurserna i bilden nedan är identiska. För den ena har däremot spillandelen justerats, medan standardspill på 5% anges för den andra resursen. Vi kan nu välja att tillse att spillandelen blir samma för samtliga identiska resurser inom projektet.

skrämbild av BM-verktyget

1. För att kopiera en eller flera resursegenskaper och föra över denna eller dessa till samtliga identiska resurser inom projektet markerar du raden som egenskaper ska kopieras från och sedan klickar du på ”Kopiera resursegenskaper”.

skrämbild av BM-verktyget

2. Välj därefter vilken eller vilka egenskaper du vill kopiera, i detta fall ”Inläst spill”. Välj därefter ”Kopiera”. (Omräkningsfaktor och EPD-val är endast möjliga att kopiera om detta är inlagt för resursen.)

skrämbild av BM-verktyget

3. Nu är spillandelen identisk för de två resurserna (och alla andra med dessa två identiska resurser inom projektet).

skrämbild av BM-verktyget

Visa urval av resurser

Funktionerna som markeras till höger i nedanstående bild, ”Sök resurser” (överst) och ”Filtrera resurser” (underst), används för att hitta eller visa ett urval av resurserna.

skrämbild av BM-verktyget

Med ”Sök resurser” markeras och hittas resurser efter söktext, och med ”Filtrera resurser” går det att filtrera ut endast valda byggnadsdelar eller ej mappade resurser. För det sistnämnda går det bland annat att göra filtreringar antingen på första siffran eller båda siffrorna för byggdelstypen.

Filtrera resurser på byggdelsnivå

För att exempelvis filtrera ut endast de byggdelstyper med förstasiffran 2, dvs ”husunderbyggnad”, klickar du först på rullgardinen, därefter “2 Husunderbyggnad” och sedan “OK”.

Välj “Filtrera”. Vid detta steg kan du också välja att filtrera bort resurser som mappats som inte bidragande med klimatpåverkan genom att bocka i “Dölj ej klimatbelastande resurser”.
Observera att dessa val inte påverkar vilka byggdelar som ingår i beräkningen, de valen görs i fliken Projektinformation.

skrämbild av BM-verktyget
skrämbild av BM-verktyget

Nu visas endast de byggdelar med förstasiffran 2 i vyn.

skrämbild av BM-verktyget

Visa alla resurser igen genom att åter klicka på “Filtrera resurser”, och därefter på “Rensa filter”.

skrämbild av BM-verktyget

För att endast söka ut enskild byggdelstyp, exempelvis markförstärkning/dränering, klickar du först på rullgardinen till höger, därefter rullgardinen bredvid “2 Husunderbyggnad”, därefter i rutan vid “23 Markförstärkning/dränering”, därefter “OK”.

skrämbild av BM-verktyget

Klicka återigen på “Filtrera”.

skrämbild av BM-verktyget

Filtrera bort mappade resurser

För att filtrera ut endast resurser som inte blivit mappade med klimatdata bocka i rutan för ”Dölj mappade resurser” och sedan ”Filtrera”.
Observera att dessa val inte påverkar vilka resurser som ingår i beräkningen, de valen görs i fliken Projektinformation.

Skärmdump från BM

Då syns endast de resurser som inte blivit mappade.

skärmdump från BM

Skapa ny resursgrupp

1. För att para ihop delkomponenterna till en gemensam resursgrupp klickar du på knappen ”Ny resursgrupp” längst till höger.

skrämbild av BM-verktyget

2. Ange namn på resursgruppen samt skriv eventuellt en kommentar, sedan ”Spara”.

skrämbild av BM-verktyget

Öppna resurssammanställning

1. För att öppna resurssammanställningen klickar du på ”Öppna resurssammanställning” längst till höger.

skrämbild av BM-verktyget

2. Välj valfri plats där du vill spara resurssammanställningen och klicka på ”Spara”.

skrämbild av BM-verktyget

Flytta resurser från grupp

1. För att flytta resurser från resursgruppen markerar du först alla rader som ska exkluderas från resursgruppen. Klicka på en rad om du bara vill flytta en resurs, alternativt håll nere Ctrl och markera raderna om du vill flytta flera resurser.

2. Klicka därefter på ”Flytta resurser från grupp” längst nere till höger.

skrämbild av BM-verktyget

3. Nu har de ovan markerade resurserna exkluderats från resursgruppen.

skrämbild av BM-verktyget

Flytta resurser till grupp

1. Markera alla rader som ska ingå i resursgruppen (håll nere Ctrl och markera raderna), alternativt välj en resurs (det går att flytta resurserna en i taget om det är svårt att markera flera åt gången).

2. Välj sedan ”Flytta resurser till grupp”.

skrämbild av BM-verktyget

3. Markera rätt resursgrupp och klicka ”OK”.

skrämbild av BM-verktyget

4. Nu läggs de ingående delkomponenterna i det återbrukade fönstret under samma ”paraplyresurs” (resursgrupp).

skrämbild av BM-verktyget

Välj datakällor och prioritetsordning

För att välja vilken datakälla som beräkningen ska baseras på samt prioritetsordning av datakällor klickar man på fliken ”Välj datakällor” alternativt på ”Visa Rapport”.

Skärmdump från BM

Då kommer en dialogruta upp för att välja datakällor. Listan på datakällor avgör prioriteringsordningen för vilken LCA-data som mappas till vald resurs.

skärmdump från BM

Rangordna datakällorna genom att klicka på valt system och sedan på pilarna till höger, den datakälla som du först vill att data ska hämtas från ska vara först i listan. Klimatdata för högst prioriterade tillgängliga data redovisas in verktyget längst till höger om den tillagda resursen.

Genom att klicka ur en box kommer data inte tas från den källan. Observera att detta kan innebära dataluckor i genomförd beräkning då en databas inte garanterat har samtliga resurser. För att undvika dataluckor bör samtliga boxar vara ikryssade, förutsatt att man inte har krav som kräver endast specifik databas. Dataluckor syns i rapporten under ”Hela resurssammanställningen” genom att en resurs helt saknar klimatpåverkan.

Det går även att justera datakällor vid framtagandet av rapport. Här går det även att välja att inkludera transport av avfall A5.1 i beräkningen.

Skärmdump från BM

Lägg till schablon för byggdel/byggarbetsplatsen

Om man inte vill eller kan använda specifik data för vissa byggdelar eller för byggarbetsplatsen A5.2-A5.5 finns schabloner att använda.

1. För att skapa en ny projektresurs klickar du på “Ny resurs” till höger om resurslistan i projektfliken ”Byggskedet A1-A3, transp. A4, spill A5.1” alternativt i projektfilen ”Byggarbetsplatsen A5.2-A5.5” beroende på vilken typ av schablon du vill lägga till.

skrämbild av BM-verktyget

2. Filtrera på varugrupp ”Schabloner”, välj den schablon som ska läggas till och klicka på ”Nästa”.

skrämbild av BM-verktyget

3. Välj mappningskvalité samt byggdel/infomationsmodul och klicka på ”Spara”. Mer om mappningskvalité går att läsa under ”8 Mappningskvalité”. Tänk på att byggdel/ infomationsmodul måste anges på varje rad för din beräkning. I de fall schablon för A5.2-A5.5 används får man välja en informationsmodul för hela schablonen.

skrämbild av BM-verktyget

4. Klimatpåverkan för schablonen anges per Atemp, så mängd anges även den i Atemp. Ange m2 Atemp i kolumnen ”Inköpt mängd”. Klicka därefter på ”Spara”.

Det krävs ingen omräkningsfaktor även om klimatberäkningen ska relateras till m2 BTA Detta då BM får förhållandet till BTA genom att man skriver in BTA som byggnadsyta i projektfliken ”Projektinformation” och resultatet justeras efter det.

skrämbild av BM-verktyget
skrämbild av BM-verktyget

Beräkning med digital inläsning

För en beskrivning av hur den digitala exporten går till med respektive kalkylverktyg, se ”6 Att skapa en exportfil från ett kalkylverktyg”. Den funktionalitet som är gemensam oavsett kalkylprogram beskrivs i detta kapitel och de funktioner som är samma som för manuell inläsning beskrivs i tidigare kapitel “Beräkning med manuell inläsning”.

Nytt projekt

1. Välj ”Skapa nytt projekt” i fliken “Projekt” högst upp i verktygsfältet.

2. Fyll i projekttitel på den beräkning som ska göras.

3. Välj det resursregister (RR) som använts för den resurssammanställning som du vill läsa in. De resursregister som är publika är BidCon, Sektionsdata och ÅF Byggekonomi (övriga RR är interna inom privata organisationer).

4. Välj byggnadstyp i rullgardinen. När alla uppgifter är ifyllda klickar du på ”Skapa projekt”.

skrämbild av BM-verktyget

Importera resurssammanställning

1. När du har fyllt i de administrativa uppgifterna (se ”4.3 Administrativa uppgifter”) är det möjligt att importera resurssammanställningen. Detta görs genom att klicka på “Importera resurser”.

skrämbild av BM-verktyget

2. Ange rätt kalkylprogram och resursregister. Under ”Fil” letar du upp och väljer den importfil du har exporterat från kalkylverktyget. Välj mappningskvalité. Mer om hur du väljer detta går att läsa under ”8 Mappningskvalité”. När detta är klart klickar du på ”Förhandsgranska resurser”.

skrämbild av BM-verktyget

Om du vill importera endast delar av kalkylbladen eller raderna i Excelfilen så gör du detta val i rutan enligt nedan.

skrämbild av BM-verktyget

3. Om allt ser ut att vara korrekt välj ”Importera resurser”.

skrämbild av BM-verktyget

Mappning

1. För att mappa en resurs, dvs koppla samman en inläst rad med en passande resurs ifrån BM:s databas, klickar du på "Mappa resurs”.

skrämbild av BM-verktyget

2. Välj resursen som du vill mappa mot genom att välja varugrupp och därefter resurs.

skrämbild av BM-verktyget

3. Nu har “Form stödmur” till vänster i bild mappats mot “Formplywoodskivor (IVL LCR)” under kolumnen “Mappning” till höger. Detta innebär att “Form stödmur” kommer att tilldelas samma klimatpåverkan per kg som “Formplywoodskivor (IVL LCR)”.

skrämbild av BM-verktyget

4. Om mappningar till BM:s resurser har gjorts och lagrats vid ett tidigare tillfälle för några av de resurser som nu har lästs in i BM, så är dessa resurser nu redan inkluderade i beräkningen. Mappningen för dessa resurser syns till höger i gränssnittet under kolumnen ”Mappning”. För de inlästa resurser som saknar mappning är motsvarande rad istället tom i kolumnen ”Mappning”. 

Enhetsomvandling

När en inläst resurs har annan enhet än kg måste den enhetsomvandlas efter mappningen mot resurs. Detta görs genom att klicka på pennan i kolumnen ”Beräkna omräkningsfaktorn”.

skrämbild av BM-verktyget

Här kan omräkningsfaktorn genereras genom att mata in t.ex. densitet, längd, höjd, bredd eller genom egen definition av faktorn. Omräkningsfaktorn verkställs genom att trycka ”OK”.

skrämbild av BM-verktyget

Resursersättning

1. Om du har läst in en sammansatt resurs, så behöver du mappa den genom att använda sammansatt resurs-funktionen. Klicka först på ”Mappa”.

skrämbild av BM-verktyget

1. Klicka därefter på ”Skapa sammansatt resurs”

skrämbild av BM-verktyget

3. Följ för övrigt proceduren enligt ”4.8 Skapa en sammansatt projektresurs”. Detta kan göras både när den inlästa sammansatta resursen består av flera material eller när den består av material och ej miljöpåverkande resurser, t ex personal. Detta behövs bland annat ifall kostnad ingår i inläsningen och behöver fördelas på material och ej miljöpåverkande resurser för att kunna beräkna ett korrekt datatäckningsindex baserat på kostnad. Ange ”Mängd/Enhet” samt ”Spill [%]” som 0 såsom nedan.

skrämbild av BM-verktyget

Datatäckningsindex

Datatäckningsindexet, eller täckningsgraden, anger den andel av byggresurserna som är kopplad (mappad) till en resurs i beräkningsverktyget och därigenom belagd med en klimatpåverkan. Indexet visas under “Metodval” i resultatrapporten.

skrämbild av BM-verktyget

Indexet baseras på kostnad (kr) eller vikt (kg). IVL:s erfarenhet är att datatäckningsindex generellt blir högre vid användning av vikt-% än kostnads-%. Eftersom detta gynnar användningen av vikt-% är detta det alternativ som IVL förordar som förstahandsval. Datatäckningsindex baseras på aktuellt byggdelsval, dvs om ett urval av byggdelar har gjorts så baseras datatäckningsindex på urvalet.

Då datatäckningsindex baseras på vikt så beräknas indexet på vikten på de material med enheten kg som belagts med en klimatpåverkan dividerat med totala summan av kg för den omfattning som används, alltså:

Andel av vikt [%] = kg för alla resurser där kg är angivet och har ett beräkningsresultat (GWP)/Total kg med vald byggdelsavgränsning

Exempel: Om 800 kg av totalt 1000 kg resurser inom vald byggdelsavgränsning inkluderats i beräkningen är datatäckningsindex 80%. Klimatberäkningen redovisar ett resultat på 300 kg CO2e/m2 BTA. Detta resultat ska då divideras med 0,8 för att kompensera för de dataluckor som finns. Resultatet inklusive kompensation blir 375 kg CO2e/m2, BTA.

Då datatäckningsindex baseras på kostnad så beräknas indexet på byggkostnaden för de material som belagts med en klimatpåverkan dividerat med totala byggkostnaden för den omfattning som använts. Detta gäller för vald byggdelsavgränsning och exkluderar resurser som mappats som ej miljöpåverkande resurser, alltså:

Andel av kostnad [%] = SEK alla miljöbelastande resurser som har mappats mot LCA-data/SEK alla miljöbelastande resurser som ingår i resurssammanställningen

Exempel: Den totala byggkostnaden för samtliga miljöbelastande resurser inom projektet är 170 000 kr, varav resurser motsvarande 51 000 kr ej har mappats mot LCA-data. (170 000kr-51 000 kr)/170 000 kr = 0,7=70%. Datatäckningsindexet är därmed 70%.

För att få fram ett korrekt datatäckningsindex krävs:

 • i det fall som datatäckningsindex baseras på vikt, att samtliga resurser i resurssammanställningen inom vald avgränsning anges i vikt. De resurser som anges med andra enheter, t ex m2 eller m3, behöver därmed räknas om till vikt.
 • i det fall som datatäckningsindex baseras på kostnad, att samtliga byggkostnader för respektive material inom vald avgränsning har exporterats till BM. Kostnaderna för respektive resurs syns sedan inte i resultatrapporten, utan endast datatäckningsindexet för kostnaderna.

Att skapa en exportfil från ett kalkylverktyg

Sektionsdata

För att exportera en fil från Sektionsdata som går att importera till BM måste du välja att exportera till Excelformat (.xlsx) på nedanstående sätt.

1. För att inkludera spill i beräkningen väljer du Underlag>Spill-beräkning>OK.

skrämbild av BM-verktyget

2. Exportera kalkylen till en Excelfil genom att i Sektionsdata välja Arkiv>Exportera kalkyl>Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

skrämbild av BM-verktyget

3. Spara därefter Excelfilen på valfri plats. Följ sedan instruktioner enligt ”5.2 Importera resurssammanställning”.

Bidcon

För att exportera en fil från Bidcon som går att importera till BM måste du välja att exportera till ett xlsx-format alternativt ett XML-format enligt sbXML. Det senare alternativet kommer förmodligen att senare fasas ut, därför rekommenderas att exportera till xlsx-formatet.

Välj i Bidcon’s menyflik Arkiv>Exportera>BM xlsx

Skärmdump från verktyget BM

Den dialog som då visas innehåller tre val.

Skärmdump från verktyget BM
 • Exportera kostnader
  Ska resurskostnader inkluderas i exporten eller ej.
 • Inkludera sökväg i exporten
  Tar även med plats i kalkyl och kalkylpost där ingående resurser finns.
 • Filnamn
  Visar föreslaget filnamn, men som kan ändras med knappen till höger, liksom var man vill spara xlsx-filen.

Avsluta sedan exporten med OK.

Följ sedan instruktioner enligt ”Importera resurssammanställning”.

MAP

Vid behov av export kontakta MAP för stöd.

VICO

För att exportera en fil från VICO som går att importera i BM måste du välja att exportera till Excelformat (.xls). Exportera kalkylen till en fil som går att importera till BM genom att i VICO välja:

1. "Rapporter" i arbetsflödet.

2. Rapporten "Miljökalkyl - Export till BM", och därefter generera denna.

3. "Excel fil" som exportfunktion.

.

skrämbild av BM-verktyget

SPIK

Från SPIK går det att exportera underlag till en fil i Excelformat (.xls) som går att importera till BM. Detta görs genom att under “Kalkylutskrifter” välja:

1. “Layouter”

2. “Utskrift av Kalkyl”

3. “Kalkylposter redovisas ej – Summerad utskrift”

4. “BM export”

skrämbild av BM-verktyget

5. Följ sedan instruktioner enligt ”Importera resurssammanställning”.

Beräkning av återbruk

I detta avsnitt förklaras hur BM kan användas för att klimatberäkna återbruk vid nyproduktion och ombyggnation. BM inkluderar i dagsläget byggskedet (moduler A1-A5), vilka är de moduler som berörs i dessa exempel. Detta innebär att man i BM kan beräkna det återbruk som sker i den studerade byggnaden (typ 1). Detta kan vara exempelvis inköp av återbrukade produkter vid nybyggnation eller återbruk inom ett ombyggnadsprojekt. Det återbruk som sker på annan plats (typ 2) faller däremot utanför verktygets beräkningar. Även återbrukets drifteffekter (B-modulen) och hantering av återbrukade produkter i slutskedet (C-modulen) faller utanför verktygets beräkningar.

Avsnittet exemplifierar hur man kan klimatberäkna ett återbrukat fönster i BM. Då BM utvecklas kontinuerligt med nya funktioner är exemplen i detta avsnitt hur man kan göra beräkningarna i BM i versionen som gäller december 2020.

I avsnittet ges exempel på två olika scenarier för ett återbrukat fönster:

 • Scenario 1: Fönstret kräver inte rekonditionering (alla delar av produkten är återbrukade)
 • Scenario 2: Fönstret kräver rekonditionering (delar av produkten är ny)

Båda scenarierna hanterar även transporter A4.

Oavsett scenario kan det finnas energiprocesser kopplat till lagerhållning och rekonditionering som behöver bokföras inom en LCA-modul, t.ex. uppvärmning av mellanlager vid återbruk. I avsnittet ges även ett exempel på detta:

 • Hantering av energiprocesser: Koppla energiförbrukning för lagerhållning av återbrukad produkt i livscykelmodul A1-A3 alternativt modul A5.

Scenario 1: Återbruk som inte kräver rekonditionering

Detta exempel visar beräkning av återbruk som inte kräver någon typ av rekonditionering. Det kan exempelvis vara ett relativt nytt fönster som redan finns i byggnaden som demonteras och flyttas till ett annat rum i samma byggnad.

1. Gå in i fliken ”Byggskedet A1-A3, transp. A4, spill A5.1” och klicka på ”+” för att lägga till ny resurs.

skrämbild av BM-verktyget

2. Filtrera på aktuell varugrupp och se om det finns ett återbrukat alternativ för den tilltänkta produkten. Markera rätt resurs och klicka på nästa.

Om det inte finns ett återbrukat alternativ i rätt varugrupp välj då ”Återbrukad byggvara” under varugruppen ”Övrigt”. I BM sätts klimatpåverkan för återbrukade byggvaror i modul A1-A3 till noll, dvs. redan producerad.

skrämbild av BM-verktyget

3. Ange mappningskvalitet, dvs. hur väl matchar resursen i BM med den verkliga. Ange även vilken byggdel produkten ska kopplas till samt skriv eventuellt en kommentar om vilken produkt det gäller och/eller varför mappningskvalitén är vald som den är.

skrämbild av BM-verktyget

4. Ange mängd, spill och transportavstånd enligt 4.9-4.11. Transportavstånden är kopplade till modul A4, dvs. transport från fabrik till byggarbetsplats. I exempel med återbruk kan det handla om transport av återbrukad produkt till annan plats för rekonditionering och sedan transport till byggarbetsplatsen eller transport av återbrukad resurs från platsen varan tidigare har använts till byggnaden.

Scenario 2: Återbruk som kräver rekonditionering

Detta exempel visar beräkning av återbruk som kräver någon typ av rekonditionering så som ommålning eller utbyte av komponenter.

1. Följ steg 1-4 i ”Scenario 1: Återbruk som inte kräver rekonditionering” för att lägga till den återbrukade resursen.

2. Klicka på ”+” för att lägga till delkomponenter och beståndsdelar som krävts för rekonditionering, till exempel färg.

skrämbild av BM-verktyget

3. Filtrera på den varugrupp som gäller och välj delkomponenter. Markera rätt resurs och klicka på nästa.

skrämbild av BM-verktyget

4. Ange mappningskvalitet, dvs. hur väl matchar resursen i BM med den verkliga. Ange även vilken byggdel produkten ska kopplas till samt skriv eventuellt en kommentar om vilken produkt det gäller och/eller varför mappningskvalitén är vald som den är.

skrämbild av BM-verktyget

5. Ange mängd, spill och transportavstånd enligt 4.9-4.11. Transportavstånden är kopplade till modul A4, dvs. transport från fabrik till byggarbetsplats. I exempel med återbruk kan det handla om transport av återbrukad produkt till annan plats för rekonditionering och sedan transport till byggarbetsplatsen eller transport av återbrukad resurs från platsen varan tidigare har använts till byggnaden.

6. Upprepa steg 2–5 och lägg till alla resurser som är kopplade till rekonditionering. I exemplet nedan är återbrukat fönster, färg samt plåtdetaljer (t.ex. nya beslag) tillagda.

7. Skapa en gemensam resursgrupp för delkomponenterna enligt 4.18-4.19.

Hantering av energiprocesser vid lagerhållning och rekonditionering

Koppla energiförbrukning för lagerhållning av återbrukad produkt i livscykelmodul A1-A3 alternativt modul A5.

Oavsett scenario kan det finnas energiprocesser kopplat till lagerhållning och rekonditionering som behöver bokföras inom en LCA-modul. I detta exempel visas hur man i BM lägger till energiprocesser kopplat till en återbrukad produkt. Exemplet visar både hur man lägger till uppvärmning av lager för lagerhållning inom livscykelmodul A1-A3 samt inom modul A5. Övriga processer inom A5 hanteras på samma sätt.

1. Beroende på om du vill lägga till en process för A1-A3 eller A5 går du in i olika flikar i ditt projekt i BM. Övriga steg efter detta fungerar på samma sätt oavsett modul och flik i BM.

skrämbild av BM-verktyget
skrämbild av BM-verktyget

2. Filtrera på ”Energivaror”, markera aktuellt energislag och klicka på nästa. Exempelvis fjärrvärme för uppvärmning av lager.

skrämbild av BM-verktyget
skrämbild av BM-verktyget

3. Ange mappningskvalitet, dvs. hur väl matchar energislaget det verkliga. Ange även vilken byggdel (modul A1-A3) eller informationsmodul (modul A5) energislaget ska kopplas till. Skriv eventuellt en kommentar om vilken typ av energi det handlar om, för vilken produkt det gäller och varför mappningskvalitén är vald som den är.

skärmbild av BM-verktyget

4. Ange inköpt mängd (angivet i MJ) och spara. Byt eventuellt benämning på resursen.

skrämbild av BM-verktyget

5. Upprepa stegen ovan och lägg till alla energiprocesser kopplade till den återbrukade resursen.

6. Om energiprocessen ingår i modul A1-A3 kan den paras ihop med övriga delkomponenter för resursen till en gemensam resursgrupp, se 4.18-4.19.

Mappningskvalité

Mappningskvalité är ett mått på hur stor avvikelsen mellan den inlästa resursen och den mappade resursen i BM:s resursregister uppskattas till med avseende på procentuell avvikelse för klimatpåverkan. Nedan visas ungefärliga riktmått för val av mappningskvalité.

skrämbild av BM-verktyget
Sidan senast ändrad: 2023-05-23
Ikon med kryss
Till toppen