Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Ny innovationstävling för att möta mikroplastutmaningen
  Nu startar en innovationstävling med målet att hitta hållbara och naturliga alternativ till konstgräs som används på skol- och förskolegårdar. Vi söker dig som har en lösning för lek och aktivitet och erbjuder i gengäld professionell granskning och exponering mot viktiga beställare.
 • | pressmeddelande
  Ny rapport: Transportplaneringen bidrar inte till klimatmålen
  Sveriges ambitiösa miljö- och klimatpolitik får inte tillräckligt genomslag i infrastrukturplaneringen. Det visar en rapport från forskningsprojektet Stafetten som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet, Trivector och Lunds universitet. Otydliga mål, expansiva nationella trafikplaner och gamla beslut om vägutbyggnader är några orsaker till att transportsektorns omställning dröjer.
 • | nyhet
  Östersjösamarbete ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten
  IVL startar med stöd av Svenska institutet ett projekt som ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten och hur vi kan minska utsläppen till Östersjön. Universitet och forskningsinstitut från flera länder i Östersjöregionen deltar.
 • | nyhet
  Internationell innovationstävling: Zero Microplastics Challenge 2020
  Har du en innovativ lösning som minskar utsläppen av mikroplaster från textiltvätt? Då hoppas vi att du vill delta i den internationella innovationstävlingen Zero Microplastics Challenge 2020 som arrangeras av RISE och IVL på uppdrag av Naturvårdsverket. Med initiativet vill vi skynda på utvecklingen och få ut nya lösningar på marknaden.
 • | nyhet
  Ny studie jämför miljöpåverkan från olika ledningsstolpar
  Många elnätsbolag överväger att sluta använda trästolpar med träskyddsmedlet kreosot och istället övergå till förnybara och återvunna material i stolparna. Men elnätsbolag och ledningsägare behöver i samband med tillståndsprocesser känna till och kunna visa vilken miljöpåverkan de nya materialen har. IVL och Energiforsk har därför jämfört olika stolpmaterial i en livscykelanalys.
Nyhetsarkiv
Återställ