Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Kommentar: Miljözoner för personbilar – ett förslag i rätt riktning som behöver vässas
  Transportstyrelsen lämnade igår ett förslag till regeringen (näringsdepartementet) om att införa miljözoner för personbilar. Det är i år 20 år sedan Sverige var först i världen med att införa miljözoner för tunga lastbilar och bussar. Många andra länder har nu tagit efter och gått om genom att också införa miljözoner för personbilar.
 • | pressmeddelande
  Smarta åtgärder ska minska kemikalier i förskolan
  I en pilotstudie undersöker IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) och Stockholms stad hur kemikaliesmarta åtgärder kan tillämpas i några förskolor. Syftet är att visa hur halterna av hälsoskadliga kemikalier i förskolan kan minskas genom olika åtgärder. Resultatet hoppas man ska tjäna som nationellt exempel för andra förskolor.
 • | nyhet
  Vad ska vi göra med allt bygg- och rivningsavfall?
  Byggsektorn står för en stor del av Sveriges avfallsmängder – omkring nio miljoner ton per år. Bara hälften materialåtervinns. Projektet Constructivate ska ta ett helhetsgrepp för effektivare återvinning och mer återanvändning av material och delar från bygg- och rivningsavfall.
 • | pressmeddelande
  Stor minskning av tungmetaller i mossa
  Mossa tar inte bara upp näring ur luften utan även tungmetaller som bly, kadmium och arsenik. På uppdrag av Naturvårdsverket utför IVL en undersökning av metallhalter i mossprover från hela landet för att se hur dessa varierar. Den senaste inventeringen visar en betydande minskning av bly, vanadin och nickel mellan 2010 och 2015.
 • | nyhet
  Samverkan och styrmedel receptet för hållbara transporter
  Koldioxidutsläppen måste minskas kraftigt, likaså utsläppen av de luftföroreningar som påverkar vår hälsa och miljön. Men trots de stora utmaningarna som transportsektorn står inför, och trots den oro som samma dag orsakades av presidentvalet i USA, så präglades IVL:s konferens Hållbara transporter av positiva framtidsbilder och lösningsorienterade diskussioner.
 • | nyhet
  IVL:s Lars Zetterberg om USA-valet: ”Risken är att klimatarbetet bromsas”
  I dag stod det klart att republikanen Donald Trump blir USA:s nästa president. Frågan många ställer sig är vad som nu kommer att hända med klimat- och miljöarbetet. Trump har innan presidentvalet bland annat sagt att han vill riva upp FN:s internationella klimatavtal som antogs i Paris förra året.
 • | nyhet
  IVL medlem i Bygginnovationen
  Innovationer är viktiga för att vi ska klara omställningen till ett mer hållbart samhälle. IVL Svenska Miljöinstitutet är medlem i Bygginnovationen – ett nationellt innovationsprogram som stödjer projekt som kan leda vidare till kommersialisering. Programmet är en samverkan mellan samhällsbyggnadssektorns olika aktörer samt Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.
 • | nyhet
  Nya forskningsprojekt på avfallsområdet
  Genom forskningssatsningen Resource har IVL blivit tilldelade medel för två nya projekt inom resurs- och avfallsområdet. Det ena handlar om att öka materialåtervinning av plast från grovavfall, det andra om att öka återanvändningen av elektronik.
 • | nyhet
  Sveriges första storskaliga läkemedelsrening byggs i Linköping
  Tekniska verken i Linköping bygger Sveriges första storskaliga permanenta läkemedelsreningsanläggning på Nykvarnsverket. Med hjälp av ozon ska över 90 procent av läkemedelsresterna renas bort ur avloppsvattnet. Tekniken med ozonrening har utvecklats i samarbete med IVL.
 • | pressmeddelande
  Miljözonskrav för personbilar kan minska utsläppen
  På uppdrag av Transportstyrelsen har IVL Svenska Miljöinstitutet gjort en omfattande scenariostudie på vad som händer med luften i centrala Stockholm om man inför miljözonskrav på personbilar. Resultatet blir en betydande minskning av kväveoxider. Scenarierna är framtagna mot bakgrund av miljömålsåret 2020, samt 2025 och 2030.
 • | pressmeddelande
  Hur kan vi skapa ett hållbart arbetsliv efter 65?
  Pensionsåldern höjs och vi förväntas arbeta allt högre upp i åldrarna. Men hur säkerställs att de anställda håller för ett längre arbetsliv? I ett forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring ger sig IVL Svenska Miljöinstitutet ut i jakt på arbetsplatser som lyckats skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv till 65 års ålder eller längre, för att studera vilka strategier de har som fungerar bra och ger effekt.
Nyhetsarkiv
Återställ