Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | nyhet
  Mikroskräp i havet oroar miljöforskare
  Problemet med mikroskopiskt skräp i havet är betydligt större än vad man tidigare trott. Vattenprover som forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet tagit i Lysekils hamn innehåller 30 gånger mer mikroskräp än vad som tidigare mätts upp i undersökningar utmed svenska kusten.
 • | pressmeddelande
  Färgindustrin får kvitto på färgens ekologiska fotavtryck
  Vilket ämne i färg ger störst ekologiskt fotavtryck? Är det titandioxid, kalciumkarbonat eller järnoxid? Med hjälp av en databas och ett enkelt webbverktyg kan europeiska färgtillverkare nu få svar på hur mycket deras färger påverkar miljön.
 • | nyhet
  Skogens förmåga att ta upp koldioxid kommer minska
  Skogen i Sverige tar upp mycket växthusgaser från atmosfären, men det kan inte fortgå för evigt. Om några decennier går det inte att förtäta skogslandskapen ytterligare. Resultatet blir då att en större andel av koldioxidutsläppen orsakade av människan kommer att stanna i atmosfären.
 • | pressmeddelande
  Nordiskt samarbete kartlägger utsläppen av black carbon
  Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, däribland black carbon, har betydande effekter på såväl klimat, som luftkvalitet och hälsa. På uppdrag av Nordiska ministerrådet ska de nordiska länderna nu kartlägga sina utsläpp och identifiera effektiva åtgärder. Och för att mäta och redovisa utsläpp och framtida utsläppsminskningar krävs harmoniserade metoder.
 • | pressmeddelande
  PFOS och PFOA finns överallt i vår miljö
  Med anledning av Folke Rydéns dokumentär ”Förgiftad kompromiss” i SVT:s Dokument Inifrån, som sändes den 5 september 2013, vill IVL Svenska Miljöinstitutet uppmärksamma den forskning på PFOS och PFOA som vi har bedrivit i många år.
 • | pressmeddelande
  Försurning fortfarande stort problem i Sverige
  Trots att luftföroreningar från Europa har minskat kraftigt är mark och vatten fortfarande försurade i stora delar av Sverige, visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Orsakerna är bland annat ett fortsatt högt kvävenedfall och intensivare skogsbruk.
Nyhetsarkiv
Återställ